Wilma van der Rijt

Wethouder

2e loco - waarnemer van Stan van der Heijden

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd- en jongeren
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Welzijn, Volksgezondheid en Zorg
 • Armoedebeleid

Wie ben ik?

Mijn naam is Wilma van der Rijt en ik ben geboren in Heeze op 3 februari 1960. Ik ben getrouwd en wij zijn de trotse ouders van twee zonen, een (schoon)dochter en een kleinzoon.

Na mijn middelbare opleiding heb ik de hbo-opleiding Jeugdwelzijnswerk met goed gevolg afgerond. Na een aantal jaren in de welzijnszorg gewerkt te hebben ben ik naar het bedrijfsleven overgestapt. Ik houd me al lange tijd actief bezig met politiek, iets wat staat voor je actief inzetten voor het maatschappelijk belang. Mijn interesse ligt vooral midden in de samenleving. De politieke uitgangspunten van het CDA passen bij mij. Ik draag deze ook actief uit. Ik ben in Heeze Leende 11 jaar raadslid geweest. Binnen het CDA ben ik op verschillende functies bestuurlijk actief (geweest), zowel lokaal als provinciaal als landelijk.

Van 2010 tot 2018 was ik wethouder/ locoburgemeester in de gemeente Heeze Leende. Mijn portefeuille bevat uiteenlopende werkterreinen, van sociale zaken en de transities Jeugdzorg, Wmo en de invoering van de participatiewet tot ruimtelijke ordening, milieu, Wabo, bouw- & woningtoezicht, reconstructie, volkshuisvesting, economische zaken en financiën. Ook heb ik veel projectmatig gewerkt. Politiek actief zijn is fantastisch en ik hoop dat ik in de gelegenheid ben dit nog vele jaren in de gemeente Best te mogen voortzetten.
Mocht u meer over mij willen weten, bel of mail me dan zal ik persoonlijk uw vragen beantwoorden. Ik ga graag met u in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
 • lid Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD)
 • lid Algemeen Bestuur Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • lid Dagelijks Bestuur Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Jeugd
 • voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wmo Beschermd wonen
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Wmo, BOV-Kempenoverleg
 • lid Bestuurlijk overleg Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
 • voorzitter Breed bestuurlijk overleg Taxbus

Overige

 • Stichting Rensis Zorg – lid Raad van Toezicht (bezoldigd)
 • Bestuurdersvereniging CDA – lid subcommissie rechtspositie politieke ambtsdragers VNG (niet bezoldigd)
 • CDA – coach landelijke wethouderspoule (niet bezoldigd)
 • Steenkampinstituut – trainer scholing en opleiding raadsleden (niet bezoldigd)
Sluit het menu