Ria van der Hamsvoord-Huijbers

Wethouder

2e loco - burgemeester
Waarnemer van Stan van der Heijden

Portefeuille

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Jeugd- en jongeren
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Welzijn en gezondheid
 • Minimabeleid en schuldhulpverlening

Wie ben ik?

Mijn naam is Ria van der Hamsvoord-Huijbers (1957). Vanuit de taakverdeling binnen het college ben ik verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd. Daarnaast ook voor alle gemeentelijke taken die invloed hebben op het welbevinden, de gezondheid en de participatie van de inwoners. Van 2006 tot 2018 ben ik wethouder geweest in de gemeente Eersel. Voordat ik in 2006 wethouder werd heb ik ruim 25 jaren in diverse functies gewerkt bij Schoolbegeleidingsdienst de Kempen en daarnaast bestuurlijke functies vervuld.

Vanuit de regionale samenwerking heb ik Best in die jaren ervaren als een sociaal bewogen gemeente. Dat is bevestigd in het raadsbrede bestuursakkoord. De gemeenteraad heeft goede uitgangspunten opgenomen voor de doorontwikkeling van het sociale domein. Ik heb er zin in om deze doorontwikkeling met vele samenwerkingspartners vorm te geven en de betekenis voor inwoners te concretiseren.

Mijn man Jan en ik zijn al 40 jaren getrouwd en wij wonen in Wintelre. Onze drie kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. We zijn de trotse opa en oma van drie kleindochters. Samen met mijn zus en broers hebben we een rooster om elke avond bij onze moeder te zijn die vanwege dementie niet meer thuis woont.

Ik ben graag in de natuur en in oude steden. De fiets is een favoriet vervoermiddel. Voor de dagelijkse rit naar het gemeentehuis wil ik ook geregeld op de fiets stappen.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
 • Lid Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD)
 • Lid¬†Dagelijks Bestuur Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Lid Regionaal bestuurlijk overleg Jeugd
 • Lid Stuurgroep Jeugd
 • Lid Regionaal bestuurlijk overleg WMO
 • Lid Bestuurlijk overleg Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
 • Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk overleg Taxbus

Overige

 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Onderwijsstichting Kempenkind (bezoldigd)
 • Lid van het algemeen bestuur van Stichting Openbare Basisscholen Helmond (bezoldigd)
 • Lid van de Adviesraad van het Rythoviuscollege (onbezoldigd)