Lees pagina voor

Hans Ubachs

Pasfoto van Hans Ubachs
Functie
Burgemeester
Telefoon
14 0499
E-mail
bestuurssecretariaat@gembest.nl

Taken

Portefeuille

 • Algehele (beleids)coördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerzaken en Verkiezingen
 • Personeel en organisatie
 • Informatiemanagement en privacy
 • Bestuurlijke integriteit
 • Juridische zaken
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Openbare Orde en integrale Veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Vergunningen horeca en evenementen
 • Project Samengaan/centrumgebied

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • lid Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
 • bestuurslid Stichting Brainport
 • lid Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • lid Veiligheidsoverleg Politieregio Oost-Brabant
 • lid Veiligheidsdriehoek Basisteam De Kempen
 • lid Bestuurlijke Werkgroep Cyber
 • lid Bestuurlijke Tafel Mensenhandel