Hans Ubachs

Burgemeester

Portefeuille

 • Algehele (beleids)co√∂rdinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en organisatie
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Openbare Orde en integrale Veiligheid
 • Handhaving
 • Horeca en evenementen

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • lid Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • bestuurslid Stichting Brainport
 • lid Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • lid Veiligheidsoverleg Politieregio Oost-Brabant
 • lid Veiligheidsdriehoek Basisteam De Kempen
 • lid Bestuurlijke Werkgroep Cyber
 • lid Bestuurlijke Tafel Mensenhandel