Hans Ubachs

Waarnemend burgemeester

Portefeuille

 • Algehele (beleids)co√∂rdinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en organisatie
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Openbare Orde en integrale Veiligheid
 • Handhaving
 • Toerisme en Recreatie en evenementen

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • Lid:¬†Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Lid: Bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE)
 • Lid: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
 • Lid: Veiligheidsoverleg Politieregio Oost-Brabant
 • Lid: Veiligheidsdriehoek basisteam De Kempen
Sluit het menu