Raadsvragen

Elk raadslid kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan tijdens het vragenhalfuur in de raadsvergadering, maar een raadslid kan ook schriftelijk vragen stellen.

Vragenhalfuur

Tijdens de raadsvergadering is er een vragenhalfuur. De raadsleden kunnen dan actuele vragen, die politiek van belang zijn, aan het college van burgemeester en wethouders stellen. Het vragenhalfuur is openbaar en kan bijgewoond worden.

Schriftelijke vragen

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten binnen één maand beantwoord worden. In principe worden de vragen schriftelijk beantwoord. Een raadslid kan vragen om mondelinge beantwoording, dat gebeurt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen van raadsleden en de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders.