Broekdijk 20, Best

Het plangebied ligt in het buitengebied van Best, ten noorden van de bebouwde kom van Best. Daar liggen de woningen met adres Broekdijk 20 en Molenkampseweg 2 en 4. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk.

Beleidsregel 'Beeldkwaliteitplan Broekdijk 20'

Op 20 juni 2011 heeft de raad de beleidsregel Beeldkwaliteitplan Broekdijk 20 (PDF, 1.5 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel met welstandscriteria wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Broekdijk 20, Best
Kenmerk:NL.IMRO.0753.BPbroekdijk202010
Datum:20 juni 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl