Wijzigingsplan Kapelweg 27

Vaststelling wijzigingsplan ‘Kapelweg 27 Best’

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening in haar vergadering van 18 juli het wijzigingsplan ‘Kapelweg 27 Best’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied van het wijzigingsplan bevindt zich aan Kapelweg 27. Het plan is opgesteld om de vorm van het bestemmingsvlak te veranderen zodat ten westen van de bestaande bebouwing een nieuwe stal gerealiseerd kan worden. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Best 2006’ is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Stukken bekijken

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan met de bijbehorende stukken bekijken. Dit kan via Ruimtelijke Plannen.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het wijzigingsplan is op 7 september in werking getreden en onherroepelijk.
 

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Wijzigingsplan Kapelweg 27
Kenmerk:NL.IMRO.0753.wpkapelweg27
Datum:18 juli 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl