Oude Baan 32, Best

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een functiewijziging van de locatie Oude Baan 32 te Best.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Oude Baan 32, Best
Kenmerk:NL.IMRO.0753.BPOudeBaan32
Datum:12 september 2019
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl