WOZ-waarde en taxatieverslag

Om de onroerendezaakbelastingen te kunnen heffen bepaalt de gemeente voor elke onroerende zaak, zoals woningen en bedrijfspanden, de waarde. Dit noemen we de WOZ-waarde.

Wat is de WOZ-waarde?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat de gemeente de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum. Voor de taxatie vergelijken we uw onroerende zaak met onroerende zaken in de buurt die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

WOZ-waarde opzoeken

De WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar. U kunt WOZ-waarden opzoeken in het WOZ-waardeloket.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen, gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Gratis bezwaar maken

Er zijn bureaus die namens u bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-waarde. Deze bureaus helpen u gratis bij het indienen van een bezwaar. Bezwaren die u via een bureau indient maken niet meer kans dan bezwaren die u zelf indient. Het nadeel is ook dat u bij deze bureaus vaak veel langer moet wachten op een uitspraak. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie over de WOZ-waarde

U vindt meer informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw woning of bedrijf op:

Taxatieverslag WOZ

In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde tot stand gekomen is. Bij de waardering van uw woning vergelijkt de gemeente uw woning met 3 vergelijkbare woningen die in de buurt zijn verkocht of met andere vergelijkbare woningen. Ook staan in het taxatieverslag de objectkenmerken vermeld. 

Bekijk of de op dit taxatieverslag genoemde kenmerken kloppen en de WOZ-waarde aansluit op de genoemde verkoopprijzen. Houd hierbij rekening met verschillen in bijvoorbeeld oppervlakte, luxeniveau of staat van onderhoud. Bekijk of de op dit taxatieverslag genoemde kenmerken kloppen en de WOZ-waarde aansluit op de genoemde verkoopprijzen. Houd hierbij rekening met verschillen in bijvoorbeeld oppervlakte, luxeniveau of staat van onderhoud.

Staat uw naam op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen? Dan kunt u het taxatieverslag met behulp van uw DigiD online bekijken.

Taxatieverslag WOZ bekijken