WOZ-waarde en onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB), een percentage van de WOZ-waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Dan kunt u een taxatieverslag online opvragen of neem contact op met de gemeente.

WOZ-waarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) jaarlijks vast, onder andere door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of de huurprijzen van winkels, kantoren, enzovoort.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning,  bedrijfsruimte of stuk grond) en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of stuk grond)? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand of stuk grond. 

Tarieven belastingjaar 2021

Tarief OZB
Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0895%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,1965%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1576%

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.

Opvragen taxatieverslag

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Dan kunt u een taxatieverslag online opvragen of neem contact op met de gemeente.

  • Via het E-loket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.
  • Telefonisch, via 14 0499. Belt u de gemeente? Dan heeft u uw burgerservicenummer en adresgegevens nodig. Binnen 10 werkdagen na het verzoek wordt het verslag toegezonden.

Bezwaar maken

Denkt u dat uw WOZ-waarde niet klopt of wilt u uitleg? Bel dan binnen de bezwaartermijn naar telefoonnummer 14 0499 of stuur een e-mail naar info@gemeentebest.nl met als onderwerp 'informeel bezwaar WOZ-waarde'. Vermeld in uw e-mail het aanslagnummer en het adres. Een van onze taxateurs neemt dan op contact met u op.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen.

Veilig e-mailen

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl.

Kwijtschelding OZB aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.