WOZ-waarde en onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB), een percentage van de WOZ-waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Dan kunt u een taxatieverslag online opvragen of neem contact op met de gemeente.

Let op: Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er huishoudens en bedrijven die minder of geen inkomsten hebben de komende tijd. Het college wil inwoners en organisaties van Best graag tegemoetkomen. Alle bedragen die nog open staan en waarvoor u geen volmacht voor automatische incasso heeft gegeven, hoeven daarom pas 1 oktober 2020 betaald te zijn.

WOZ-waarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) jaarlijks vast, onder andere door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of de huurprijzen van winkels, kantoren, enzovoort.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning,  bedrijfsruimte of stuk grond) en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of stuk grond)? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand of stuk grond. 

Tarieven belastingjaar 2020

Tarief OZB
Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0906%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,1922%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1543%

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.

Opvragen taxatieverslag

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Dan kunt u een taxatieverslag online opvragen of neem contact op met de gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kwijtschelding OZB aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Sluit het menu