WOZ-waarde en onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB), een percentage van de WOZ-waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt. Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Dan kunt u een taxatieverslag online opvragen of neem contact op met de gemeente.

WOZ-waarde

De gemeente stelt de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) jaarlijks vast, onder andere door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of de huurprijzen van winkels, kantoren, enzovoort.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning,  bedrijfsruimte of stuk grond) en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of stuk grond)? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand of stuk grond. 

Tarieven belastingjaar 2020

Tarief OZB
Voor wie OZB-percentages (percentage van de WOZ-waarde)
Eigenarenbelasting woningen 0,0895%
Eigenarenbelasting niet-woningen 0,1965%
Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1576%

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.

Opvragen taxatieverslag

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Dan kunt u een taxatieverslag online opvragen of neem contact op met de gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kwijtschelding OZB aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.