Woonvisie

De komende jaren wil de gemeente werken aan betaalbaar wonen, bouw van voldoende woningen, verduurzaming van woningen en wonen met zorg. Dit staat in de conceptnota ‘Wonen met Visie’ die nu ter inzage ligt.

Wonen met visie

In deze visie staat hoe we werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorp waar het voor iedereen prettig wonen is. De visie is met input van woningcorporaties, huurders, architecten, Best Duurzaam, ontwikkelaars en de Seniorenraad geschreven. De conceptnota 'Wonen met visie' (PDF, 864.3 kB) heeft in 2016 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 10 zienswijzen ingediend. De reacties op deze zienswijzen zijn verwerkt in de nota van zienswijzen (PDF, 222.4 kB) die tegelijk met de woonvisie is aangeboden.

Praat mee over wonen in Best!

De komende werken we aan het realiseren van voldoende, betaalbare en duurzame woningen en wonen met zorg. Hierin hebben we speciale aandacht voor doelgroepen zoals mensen met een laag inkomen, jongeren en starters, ouderen, statushouders, expats en woongroepen. Dit staat in de Nota 'Wonen met Visie'  (PDF, 864.3 kB)die voor vaststelling is aangeboden aan de gemeenteraad. Voordat de raad een besluit neemt, zijn de raadsleden benieuwd naar uw mening, visie of idee over wonen in Best en over deze woonvisie.

In gesprek met de gemeenteraad

De gemeenteraad nodigt u daarom van harte uit voor een bijeenkomst op maandagavond 13 februari. Een avond waar raadsleden, inwoners, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden met elkaar in gesprek gaan over het thema wonen en de nota ‘wonen met visie’. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 13 februari van 19.15 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Na afloop is er tot 22.00 uur een borrel.

Tijdens deze avond is er volop ruimte om in een ontspannen sfeer in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s ‘Betaalbaar wonen’, ‘Beschikbaarheid van woningen’, ‘Duurzaam wonen’ en ‘Leefbare wijken’. De raadsstukken vindt u bij de stukken van de Raadsavond van 13 februari, bij het onderwerp Woonvisie.

Aanmelden?

Wilt u meepraten? U kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar n.elmas@gembest.nl, onder vermelding van het aantal personen en de namen van degenen waarmee u komt. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Toon Brouwers, per e-mail via t.brouwers@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.

Sluit het menu