Woonvisie

De komende jaren werken we aan betaalbaar wonen, bouw van voldoende woningen, verduurzaming van woningen en wonen met zorg. Dit staat in visie ‘Wonen met Visie’.

Wonen met visie

In de visie 'Wonen met Visie' (PDF, 1.4 MB) staat hoe we werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorp waar het voor iedereen prettig wonen is. De visie is met input van woningcorporaties, huurders, architecten, Best Duurzaam, ontwikkelaars en de Seniorenraad geschreven. De gemeenteraad heeft de visie vastgesteld op 6 maart 2017.

Speerpunten uit de visie

In de woonvisie 'Wonen met Visie' (PDF, 1.4 MB) hebben we speciale aandacht voor doelgroepen zoals mensen met een laag inkomen, jongeren en starters, ouderen, statushouders, expats en woongroepen. Deze staan samen met de andere speerpunten benoemd in het raadsbesluit van de woonvisie (PDF, 93.7 kB). Bij de uitvoering van ontwikkelingen uit de visie wordt extra ingezet op deze speerpunten.

Raadsstukken

De overige raadsstukken behorende bij de woonvisie vindt u bij de stukken van de Raadsavond van 13 februari en de stukken van de Raadsvergadering van 6 maart, bij het onderwerp Woonvisie.

Sluit het menu