Wie mogen in Best stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn stemgerechtigd bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018. 

Inwoners met de Nederlandse nationaliteit

Inwoners van Best met de Nederlandse nationaliteit die:

  • Op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn.
  • Voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Best.

Inwoners met de nationaliteit van een van de EU-lidstaten

Inwoners van Best met de Europese nationaliteit (van de EU-lidstaten) die:

  • Op de verkiezingsdag¬†18 jaar of ouder zijn.
  • Voor 5 februari 2018 staan ingeschreven in de gemeente Best.

Inwoners met een andere nationaliteit

Inwoners van Best met een andere dan EU-nationaliteit die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn.
  • Voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Best.
  • Op 5 februari 2018 tenminste een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland verblijven.
Sluit het menu