Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen. U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven (dit heet verstrekkingsbeperking).

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs

Voor wie?

 • U kunt voor uzelf een verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen als u 16 jaar of ouder bent en inwoner van de gemeente Best
 • U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar de verstrekkingsbeperking aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u
 • Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken

U heeft om verstrekkingsbeperking gevraagd, en een instantie vraagt om informatie

 • Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u niet tegengaan
 • Vraagt een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt
 • Vraagt SILA of een vrije derde om uw persoonsgegevens? Dan verstrekt de gemeente uw gegevens standaard niet
 • De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren
 • Kijk voor meer informatie op www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Overige informatie

 • Het verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens geldt alleen voor de gemeente Best. Wilt u ook dat een vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente.
 • U hoeft geen reden voor de verstrekkingsbeperking op te geven

Verstrekkingsbeperking opheffen

Als u geen verstrekkingsbeperking meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als hoe u de verstrekkingsbeperking aanvraagt.

Sluit het menu