Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Verordeningen

De verordeningen van de gemeente Best zijn door de gemeenteraad van Best vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Sommige verordeningen (bijvoorbeeld voor belastingen) gaan over de verplichtingen die u als inwoner heeft, andere beschrijven welke rechten u kunt laten gelden (bijvoorbeeld de Subsidieverordening). Raadsbesluiten en verordeningen worden bekendgemaakt via Officiële Bekendmakingen.

Meest actuele verordening

Wilt u er zeker van zijn dat u de meest recente verordening voor u heeft? Let dan op de datum inwerkingtreding en/ of datum uitwerkingtreding. Is de datum uitwerkingtreding ingevuld? Dit betekent dat de verordening inmiddels is ingetrokken. 
 

Onderwerpen

Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu