Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

Ontvangt u op dit moment een uitkering via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Als u de komende tijd nog gevolgen van de Coronacrisis ervaart, kunt u een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen. 

Let op: Meld u alstublieft alleen als u als ondernemer echt in de problemen komt. Zo voorkomen we misbruik en onnodige drukte bij de behandeling van de aanvragen.

Wanneer en hoe lang?

 • U kunt een verlenging aanvragen die ingaat vanaf de 1e dag van de maand nadat uw Tozo-uitkering afloopt. Bijvoorbeeld 1 juni als uw uitkering tot en met 31 mei loopt of 1 juli als uw huidige uitkering tot 30 juni loopt.
 • Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van uw Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020. 
 • De verlenging van de Tozo-uitkering loopt voor alle aanvragen tot uiterlijk 30 september 2020.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

Omdat uw eigen situatie nu anders kan zijn en omdat de voorwaarden zijn veranderd, moet u de verlenging opnieuw aanvragen. Vul het formulier volledig in en stuur het snel op, met de gevraagde bewijsstukken. Dan ontvangt u zo snel mogelijk een reactie van de gemeente. 

Verkort aanvraagformulier verlenging Tozo

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U hebt alleen recht op verlenging van de Tozo-uitkering als het inkomen van u beiden samen onder het sociaal minimum is. U krijgt dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. 

Wanneer bent u partner?

 • Als u getrouwd of geregistreerd partners bent
 • Op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

Sociaal geldende minimum (netto per maand)

 • Voor gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
  •  van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32
  • van 18 tot 21 jaar € 259,78

Bekijk ook