Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet heeft besloten dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopt vanaf 1 oktober 2021. Vanaf deze datum kunt u dus geen Tozo-uitkering meer aanvragen. 

Wat is wel mogelijk?

Ondernemers die nog steeds financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, afgekort het Bbz. Het kabinet heeft besloten om deze regeling voor periode van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 eenvoudiger te maken.

Lees meer over de vereenvoudigde regeling op de pagina Uitkering voor zelfstandig ondernemers.

Wanneer kom je in aanmerking voor de Bbz?

Je kunt de bijstand voor zelfstandigen aanvragen in de volgende situaties:

 • Je zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen.
 • Je wilt een bedrijf starten vanuit een uitkering. Het gaat om:
  • de bijstand
  • een werkloosheidsuitkering
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Je bent vóór 1 januari 1960 geboren en hebt een niet-levensvatbaar bedrijf.
 • Je moet stoppen met je bedrijf.

Wat is er anders aan de Bbz-light?

 • Je kunt nu een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand.
 • Er vindt geen vermogenstoets plaats. (Je krijgt er wel vragen over, omdat je misschien ook recht hebt op een woonkostentoeslag).
 • Het vaststellen van je inkomen en de hoogte van de Bbz-lightuitkering gebeurt per kalendermaand.
 • Om in aanmerking te komen voor de Bbz moet een bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar zijn.
 • De uitkering hoef je niet terug te betalen.