Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart worden de verkiezingen gehouden van de leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Waterschappen. Op deze pagina leest u de meestgestelde vragen en antwoorden en alles wat u moet weten om uw stem uit te brengen.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Uw stempas wordt uiterlijk 6 maart bij u thuis bezorgd. Mag u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en/of het Waterschap en heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen (PDF, 61.6 kB). U kunt ook telefonisch via 14 0499 een afspraak maken. Dit kan tot en met 19 maart 12.00 uur.

Kan ik ook in een andere gemeente mijn stem uitbrengen?

Provinciale Staten

Ja, voor de verkiezingen van Provinciale Staten kunt u uw stem uitbrengen in alle gemeenten van de provincie Noord-Brabant. Wilt u uw stem in een andere gemeente uitbrengen? Dan heeft u een kiezerspas (PDF, 64.6 kB) nodig. Vraag deze voor 19 maart 12.00 uur aan.

Waterschapsverkiezingen

Ja, voor de verkiezingen van het Waterschap kunt u uw stem in de gemeenten binnen het waterschap uitbrengen. Wilt u uw stem in een andere gemeente uitbrengen? Dan heeft u een kiezerspas (PDF, 64.6 kB) nodig. Vraag deze voor 19 maart 12.00 uur aan.

Wie mag stemmen met de verkiezingen op 20 maart?

Provinciale Staten

 • Woont u op de dag van de kandidaatstelling (4 februari) in de provincie?
 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
 • Bent u niet uitgesloten van het kiesrecht?
 • En bent u op de dag van de stemming (20 maart) 18 jaar of ouder?

Dan mag u uw stem uitbrengen voor de leden van Provinciale Staten.

Waterschapsverkiezingen

 • Bent u op de dag van de stemming (20 maart 2019) 18 jaar of ouder?
 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit of bent u burger van de EU of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning?
 • Bent u niet uitgesloten van het kiesrecht?
 • Woont u op de dag van de kandidaatstelling (4 februari) in het kiesgebied van een waterschap?

Dan mag u uw stem uit uitbrengen voor de leden van het algemeen bestuur van een waterschap.

Wanneer heb ik een kiezerspas nodig?

U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente binnen de Provincie Noord-Brabant of het Waterschap wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt. Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt geen nieuwe of vervangende stempas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Vul de aanvraag kiezerspas in (PDF, 64.6 kB) en onderteken het formulier. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan met de aanvraag mee. De schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 15 maart door ons zijn ontvangen.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier samen met uw stempas op de volgende manieren terugsturen:

 • Per mail: inscannen en versturen naar verkiezing@gemeentebest.nl
 • Per post: versturen naar de gemeente Best, postbus 50, 5680 AB Best
 • Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis van Best, Dorpsplein 2

Op afspraak

Tot en met 19 maart 12.00 uur kunt u een kiezerspas aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven als kiezer.

Ik ben mijn stempas kwijt of heb geen stempas ontvangen, hoe kan ik mijn stem uitbrengen?

Vraag een vervangende stempas aan (PDF, 61.6 kB). Maak ook een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier inclusief kopie van uw legitimatiebewijs op de volgende manieren naar de gemeente Best sturen:

 • Per mail: inscannen en versturen naar verkiezing@gemeentebest.nl
 • Per post: versturen naar de gemeente Best, postbus 50, 5680 AB Best.
 • Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Deze moet uiterlijk 15 maart door ons zijn ontvangen.

Afspraak maken

U kunt ook via 14 0499 (afdeling Publiekszaken) een afspraak maken. Doe dit voor 19 maart 12.00 uur. Neem bij de afspraak uw geldige identiteitsbewijs mee.

Tips

U krijgt geen vervangende stempas als u:

 • Een vervangende stempas heeft ontvangen of aangevraagd (wordt eenmalig verstrekt)
 • Een aanvraag heeft ingediend om bij volmacht te stemmen
 • Een kiezerspas heeft aangevraagd
 • Niet als kiezer staat geregistreerd.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kiezers die op de dag van stemming niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie, kunnen iemand anders voor hen laten stemmen. Dit heet volmacht. Het verlenen van een volmacht kan op twee manieren:

 • Via een onderhandse volmacht (dit kan alleen als de volmachtgever en gemachtigde allebei in Best wonen): Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas. De gemachtigde brengt deze volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit. Hij/zij moet ook een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever laten zien.
 • Via een schriftelijke volmacht: Hierbij dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Best tot het machtigen van een andere kiezer om voor hem te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 15 maart 2019 aanvragen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs.

Volmacht Provinciale Staten (PDF, 79.2 kB)

Volmacht Waterschap (PDF, 81.1 kB)

Voorwaarden om een ander voor u te laten stemmen

 • Degene die voor u gaat stemmen voor de Provinciale Staten moet voor dezelfde provincie mogen stemmen.
 • Degene die voor u gaat stemmen voor het Waterschap moet voor hetzelfde Waterschap mogen stemmen. Op de website van Waterschap de Dommel ziet u een overzicht van gemeenten die binnen Waterschap de Dommel vallen.
 • De kiezer mag niet meer dan 2 machtigingen per verkiezing meenemen.
 • De kiezer moet de eigen stem tegelijkertijd met die van de machtigingen uitbrengen.

Wat neem ik mee als ik mijn stem ga uitbrengen?

Om uw stem uit te brengen neemt u uw stempas(sen) en uw legitimatiebewijs mee. Zonder legitimatiebewijs en stempas(sen) kunt u uw stem niet uitbrengen.

Provinciale Staten

Om te kunnen stemmen voor de verkiezingen van Provinciale Staten is de Nederlandse nationaliteit vereist. Legitimatiebewijzen voor de verkiezingen van Provinciale Staten zijn:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs

Waterschappen

Legitimatiebewijzen voor de verkiezingen van de waterschappen zijn:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • verblijfsdocument
 • andere Europese identiteitsbewijzen (behalve een Zwitsers rijbewijs)
 • geldig identiteitsbewijs

Uw legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Een legitimatiebewijs waarop staat ‘geldig tot 21 maart 2014’ of elke andere latere datum kan bij deze verkiezingen gebruikt worden.

Wanneer wordt de kandidatenlijst bezorgd?

U ontvangt vóór 18 maart 2019 de kandidatenlijst(en) per post. Heeft u na 18 maart 2019 geen kandidatenlijst ontvangen? Dan kunt u een kandidatenlijst afhalen bij de receptie van het gemeentehuis van Best.

Ik woon in het buitenland. Kan ik mijn stem uitbrengen op 20 maart?

Nee, u kunt voor deze verkiezingen uw stem niet uitbrengen.

Het is 20 maart 2019 en ik heb geen stempas, wat kan ik doen?

Helaas, vandaag kunt u uw stem(men) niet meer uitbrengen. Ook als u zich meldt bij een stembureau en uw legitimatiebewijs laat zien, kunt u geen stempas krijgen. Een stempas is namelijk het bewijs dat u nog niet heeft gestemd. Zonder dit bewijs mag u niet stemmen.

Wat is een blanco stem?

Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet rood maakt. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van het opkomstpercentage: het aantal mensen wat naar het stembureau is gekomen om te stemmen.

In welk stembureau kan ik mijn stem uitbrengen?

Locatie Adres
Gemeentehuis Dorpsplein 2
Kindcentrum De Kiezel Secretaris L. Jansenstraat 5
Bestwijzer Zonnewende 173
Brandweerkazerne
Willem de Zwijgerweg 1A

Protestantse Kerk
Koningin Julianaweg-Zuid 1
Basisschool De Heydonck, Max de Bossustraat 8
Gezondheidscentrumt De Tambourije Tamboer 8A
Gemeenschapshuis Vlinderhei Vlinderhei 16 (2 stemlokalen op deze locatie)

Sporthal Naestenbest

Prinses Beatrixlaan 27

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

De openingstijden van alle stembureaus is van 7.30 tot 21.00 uur.

Legitimatiebewijs kwijt of gestolen?

Bent u uw legitimatiebewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te laten zien van de verklaring van vermissing die is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement of OV-pas.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.kiesraad.nl.

Sluit het menu