Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Verkiezing: Europees Parlement

Op 23 mei is de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Meer informatie volgt nog. Bent u inwoner van Europa maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Lees dan alvast de informatie op deze pagina.

Wie mag stemmen voor de verkiezing op 23 mei?

  • Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
  • Bent u niet uitgesloten van het kiesrecht?
  • En bent u op de dag van de stemming (23 mei) 18 jaar of ouder?

Dan mag u uw stem uitbrengen voor de leden van het Europees Parlement.

Meer informatie over de verkiezing, de kiezerspas, volmacht, stembureaus volgt nog.

Europees burger maar geen Nederlandse nationaliteit

Bent u Europees burger maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Lees dan onderstaande informatie goed door.

Stemmen als inwoner van de Europese Unie voor het Europees parlement

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europese Parlement. Als Europees burger, woonachtig in Nederland, kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Wilt u in uw land van herkomst stemmen voor de Europese verkiezingen? Dan hoeft u niets te doen, tenzij u zich al eerder in Nederland heeft geregistreerd. Dit kunt u navragen bij uw woongemeente.

In Nederland stemmen?

Wilt u op 23 mei uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement? Vul dan het registratieformulier in. Stuur het formulier, met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, voor 9 april 2019 naar de gemeente Best. Dit kan per e-mail via verkiezing@gemeentebest.nl of per post naar Postbus 50, 5680 AB Best. Begin mei ontvangt u uw stempas.

Wilt u stemmen voor de leden van het land waarvan u de EU-nationaliteit heeft?

Laat u dan als kiezer registreren bij het land waarvan u de EU-nationaliteit heeft.

Registratieformulier

We moeten het registratieformulier voor 9 april 2019 hebben ontvangen.

Voting for the European Parliament in the Netherlands

Every five years European Union citizens choose who represents them in the European Parliament. The next elections for the European Parliament are on Thursday May 23th. As a national of another European Union (EU) country living in the Netherlands, you may vote in the Netherlands for the Dutch members of the European Parliament. Or you can vote in your EU country of origin for members of the European Parliament from that country.

Voting in your country of origin

Do you want to vote in your EU country of origin? You will need to register with the authorities of that country.

Voting in the Netherlands

Do you choose to vote in the election for (Dutch) members of the European Parliament in the Netherlands? Please fill out a registration form and send it before April 9th to the Town Hall of Best. Send it together with a copy of your valid proof of identity. You can send it by e-mail to verkiezing@gemeentebest.nl or by post to Postbus 50, 5680 AB Best. You will receive your voting pass at the beginning of May.

Registration form

We must receive the completed registration form before 9 April 2019.

Sluit het menu