Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de gemeenteraad van Best. Op deze dag wordt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Op deze pagina leest u of u mag stemmen en wat u daarvoor nodig heeft. Hier vindt u ook het overzicht van de stembureaus. Dan weet u waar u kunt stemmen in Best.

Deelnemende partijen

In de gemeente Best doen 8 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dit zijn CDA, Democraten 66 (D66), Best Open, VVD , Jongerenpartij JO, Gemeentebelangen Best, Partij van de Arbeid en ChristenUnie.

Wie mag stemmen

Bekijk wie mogen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad op 21 maart 2018. Op dezelfde dag wordt er ook gestemd in een raadgevend referendum. Als u bij beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u thuis 2 stempassen. Niet iedereen mag voor beide verkiezingen stemmen. Voor het raadgevend referendum is bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit nodig. Lees meer hierover op de pagina Raadgevend referendum op 21 maart.

Stempas krijgen

Als u mag stemmen dan staat u in het kiesregister van de gemeente Best en krijgt u automatisch uw stempas opgestuurd in de week van 26 februari 2018.

Meenemen naar het stembureau

Om te kunnen stemmen, neemt u mee:

  • Uw stempas
  • Uw legitimatiebewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 22 maart 2012 of later)

Extra meenemen als u ook voor een ander stemt (volmacht)

Gaat u ook de stem van iemand anders uitbrengen? Dan heeft u het volgende nodig:

  • De ingevulde achterkant van een stempas met de kopie van de legitimatie van degene voor wie u de stem uitbrengt of de schriftelijke volmacht van degene voor wie u de stem uitbrengt.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u op 7 maart 2018 geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 16 maart 2018 zijn ontvangen. Het mondelinge verzoek moet uiterlijk op 20 maart 2018 om 12.00 uur zijn gedaan. Dit kan alleen op afspraak.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand machtigen. Zo kunt u iemand anders voor u laten stemmen bij de verkiezing.

Stembureaus: locaties en openingstijden

In de gemeente Best zijn tijdens de verkiezing 14 stembureaus beschikbaar. Op uw stempas staat het stembureau waarin u bent ingedeeld. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau u stemt. De stembureaus zijn op de dag van de verkiezingen geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Stemmen in een andere gemeente

Mag u als inwoner van Best stemmen voor de gemeenteraad? Dan kunt u alleen in de gemeente Best stemmen. Voor het raadgevend referendum kunt u wel in een andere gemeente stemmen. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt met deze pas in heel Nederland stemmen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Gemeentewinkel/Publiekszaken- Verkiezingen via info@gemeentebest.nl of telefonisch via 14 0499.

Sluit het menu