Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij beantwoorden graag vragen over het leerlingenvervoer. De veelgestelde vragen en antwoorden worden eventueel aangepast en aangevuld. Laatst bijgewerkt: 20 januari 2023.

Onderwerpen

Problemen leerlingenvervoer door personeelstekort

Wat is de oorzaak van de problemen in het leerlingenvervoer?

In heel Nederland is er een chauffeurstekort voor het leerlingenvervoer. Volgens leerlingenvertegenwoordiger LBVSO zijn landelijk 14.000 kinderen geraakt door de chauffeurstekorten in het leerlingenvervoer. Ook in Best en de gemeenten om ons heen speelt dit probleem.

Wat zijn de gevolgen van de problemen?

De problemen met het vervoer van en naar school hebben grote gevolgen. Kinderen hebben rust en regelmaat nodig. Scholen moeten zich kunnen richten op onderwijs en begeleiding. Als ouder/verzorger helpt goed leerlingenvervoer bij de dagplanning van werk en het gezin.

Hoe lang gaan de problemen aanhouden?

Helaas is het niet te zeggen wanneer het vervoer weer wordt zoals we dat gewend zijn. Het chauffeurstekort is een omvangrijk landelijk probleem. De verwachting is dat het nog 2 tot 3 jaar kan duren om voldoende personeel te hebben. Het blijft een grote uitdaging om chauffeurs te werven. Dat wil echter niet zeggen dat het zo lang duurt voordat de kinderen weer tijdig op school zijn. We zijn op zoek naar een goede uitkomst.

Hoeveel kinderen maken in Best gebruik van leerlingenvervoer?

In Best maken momenteel zo’n 160 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer, voor ritten richting 29 scholen. Er zijn in totaal 26 routes en enkele individuele routes.

Aanpak problemen

Wat wordt er gedaan aan de problemen in het leerlingenvervoer?

De gemeente en vervoerders werken aan verschillende acties. Hiervoor staan we in contact met vervoerders, scholen en ouders/verzorgers. Regelmatig geven we per mail een update aan de ouders/verzorgers met kinderen in het leerlingenvervoer. Bij onderstaande vragen lichten we er een aantal acties uit.

Is aan andere vervoerders gevraagd om ritten over te nemen?

Hier blijven we naar op zoek. Dit blijkt heel lastig omdat het chauffeursprobleem een landelijk probleem is. We benaderen hiervoor sinds schooljaar 2021/2022 alle vervoerders in de regio, om te vragen of zij een aantal ritten kunnen overnemen tot het einde van het schooljaar. Dit blijft heel moeilijk. De taxibusjes zijn er wel. Maar er zijn niet genoeg chauffeurs om ze te besturen.

Wordt er gekeken naar het aanpassen van schooltijden?

Door het aanpassen van schooltijden ’s ochtends, kan er iets meer tijdsverschil ontstaan tussen scholen. Hier kan het vervoer dan op aangepast worden. Dit is niet zomaar geregeld. Dit kan misschien bijdragen aan een oplossing in het nieuwe schooljaar. We gaan samen met andere gemeenten hierover in overleg met de scholen.

Kunnen vervoerders geen kantoorpersoneel inzetten?

Van Driel heeft al kantoorpersoneel ingezet op het leerlingenvervoer. Helaas is dit nog niet genoeg om leerlingenvervoer te bieden zoals u dat gewend bent. 

Waar kan ik klachten over het leerlingenvervoer doorgeven?

Gaat er iets mis met een rit? Stuur dan altijd een mail naar de vervoerder, met een cc naar leerlingenvervoer@gembest.nl.

Compensatie

In het schooljaar 2021/2022 is een deel van de eigen bijdrage door de gemeente gerestitueerd. Vindt een restitutie ook in dit schooljaar plaats?

Vanwege personeelsproblemen wordt dit schooljaar het gehele bedrag van de eigen bijdrage kwijtgescholden. Het kwijtschelden van de eigen bijdrage geldt voor het hele schooljaar 2022/2023. Ouders die een eigen bijdrage betaalden, hebben dit bedrag in januari 2023 retour ontvangen op hun bankrekening.

Is er een ritvergoeding als ik alle ritten zelf rijd?

Voor veel ouders en verzorgers is het niet mogelijk om zelf voor vervoer te zorgen. We doen een beroep op iedereen die wel mogelijkheden heeft om (vaker) zelf hun kind naar school te brengen. Of om een kind uit de buurt mee te laten rijden. Als sommige kinderen minder met het leerlingenvervoer meerijden, kan dit veel betekenen voor alle kinderen. Wanneer u uw alle dagen kind zelf naar school brengt, ontvangt u hiervoor een reiskostenvergoeding. Meld u hiervoor aan via leerlingenvervoer@gembest.nl.

Is een ritvergoeding ook mogelijk als ik in deeltijd rijd?

We bieden ook een reiskostenvergoeding voor iedereen die een deel van de ritten van en naar school zelf rijdt. De deeltijdvergoeding geldt met terugwerkende kracht voor het hele schooljaar 2022/2023. Dit hebben we eind december 2022 bekendgemaakt.

U hoeft zich niet vooraf apart aan te melden als u in deeltijd zelf rijdt. Denk er wel aan om uw kind altijd bij de vervoerder af te melden. De vergoeding geldt met terugwerkende kracht vanaf het begin van het schooljaar. Weet u niet meer precies op welke dagen u tot nu toe zelf gereden heeft? Vul dan een reële schatting in.

Wat is de ritvergoeding als ik zelf rijd?

Voor ritten tot december 2022 gold een vergoeding van € 0,19 per kilometer. Vanaf 1 januari 2023 is de vergoeding € 0,21 per kilometer. Ouders en verzorgers ontvangen per e-mail een document om de routes te noteren die zij zelf rijden. Mail het ingevulde document met ritten van de afgelopen periode op 31 januari, 30 april en 31 juli naar leerlingenvervoer@gembest.nl.