Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij beantwoorden graag vragen over de crisisnoodopvang in sporthal Naestenbest. De veelgestelde vragen en antwoorden worden steeds aangepast en aangevuld.

Onderwerpen

Over het proces

Wat voor crisisnoodopvang is er precies in sporthal Naestenbest?

Er is een tijdelijke crisisnoodopvang voor ongeveer 125 vluchtelingen. Zij verblijven tijdelijk in de sporthal. De crisisnoodopvang is voor 3 weken.

Waarom is hier een crisisnoodopvang?

Het Centraal Orgaan opvang Vluchtelingen (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande vluchtelingencentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan.

Waarom kiest de gemeente voor crisisnoodopvang van vluchtelingen?

Het gemeentebestuur heeft uitgesproken zijn verantwoordelijkheid te nemen door deze locatie beschikbaar te stellen. Best is een open en sociale gemeenschap en de nood is heel erg hoog. Ook de gemeenteraad staat achter de mogelijke opvang van vluchtelingen.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke crisisnoodopvang moet komen in de gemeente Best?

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om tot 1 oktober per regio vluchtelingen op te vangen. Wij hebben binnen de Veiligheidsregio besproken wat alle gemeenten op dit moment al doen en wat de mogelijkheden zijn om vluchtelingen op te vangen. Gemeente Best voelt zich uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren. Wij gaan niet afwachten tot wij als gemeente opgeroepen worden om een locatie in te richten maar zijn zelf actief aan de slag gegaan.

Waarom zet de gemeente alleen sporthal Naestenbest in als opvanglocatie?

In 2015 heeft de gemeente Best ook vluchtelingen opgevangen in sporthal Naestenbest. Er is nu weer gekozen voor deze sporthal, omdat deze hal goed bereikbaar is en per direct beschikbaar. Daarnaast is het eigendom van de gemeente en in deze zomerperiode wordt er minder gebruik gemaakt van de sporthal. De locatie is groot genoeg om een dergelijke groep te kunnen opvangen. En er zijn voldoende sanitaire voorzieningen.

Hoe worden omwonenden, ondernemers, scholen et cetera geïnformeerd?

We informeren direct omwonenden door middel van een bewonersbrief. De gemeenteraad is geïnformeerd door de burgemeester en een raadsinformatiebrief. Huurders van sporthal Naestenbest zijn persoonlijk door de burgemeester geïnformeerd. Op onze website staat alle actuele informatie voor onze inwoners.

Waarom hebben de omwonenden hier tot de bezorging van de brief nog niets over gehoord?

Er is sprake van een crisissituatie. Het gaat dus om crisisnoodopvang. Deze crisissituatie vraagt om ieders flexibiliteit en we moeten snel handelen. Tijdens een crisis is niet alle informatie direct duidelijk, definitief of bekend. We doen ons best om u zo goed mogelijk te blijven informeren over de crisisnoodopvang van de vluchtelingen.

De burgemeester heeft eerst de gemeenteraad geïnformeerd. Vervolgens hebben we de direct omwonenden per brief geïnformeerd. Zo konden we snel starten met de werkzaamheden. Dat betekende ook dat we op dat moment (en zelfs nu) nog geen antwoord hadden en hebben op alle vragen, maar we vonden het belangrijk de omwonenden zo snel mogelijk te informeren.

Hoe is het proces gelopen naar dit besluit?

Het COA en de staatssecretaris hebben aan de veiligheidsregio’s gevraagd om mee te werken aan een noodoplossing, omdat aanmeldcentrum Ter Apel overvol zit en de omstandigheden erbarmelijk zijn. In onze regio vangen verschillende gemeenten al mensen op. Daarom neemt ook de gemeente Best een deel van de oplossing voor haar rekening.

Dinsdag 19 juli eind van de ochtend, nam het college van burgemeester en wethouders het besluit om in de sporthal Naestenbest de tijdelijke crisisnoodopvang te realiseren. Na contact met de Veiligheidsregio over de mogelijkheden kregen we op dinsdagmiddag 19 juli te horen dat Best deze crisisnoodopvang kan gaan inzetten, samen met partners als het Rode Kruis, de Veiligheidsregio, Vluchtelingenwerk, COA, politie, Lumens en de LEV groep. We hebben vervolgens de direct omwonenden via een bewonersbrief op woensdag 20 juli geïnformeerd. Andere partijen zijn vervolgens geïnformeerd.

Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, u kunt geen bezwaar maken, omdat het hier om crisisnoodopvang gaat.

Wie draagt de kosten voor deze crisisnoodopvang?

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden, en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Wordt er geen gebruik gemaakt van de sporthal in deze periode?

Omdat het vakantie is, wordt de sporthal niet of weinig gebruikt. De beheerder van de sporthal heeft wel de gebruikers geïnformeerd. De bedrijven die gevestigd zijn in de sporthal blijven open. Zij informeren zelf hun klanten/leden over mogelijke wijzigingen tijdens de periode van de opvang.

Waar gaan de vluchtelingen na 3 weken naartoe?

De vluchtelingen verhuizen op woensdag 24 augustus naar een tijdelijke opvanglocatie in de gemeente Deurne. Na vertrek breken wij de opvanglocatie in sporthal Naestenbest dan weer af, maken wij schoon en wordt deze weer gebruiksklaar gemaakt.

Wat is de rol van de veiligheidsregio en waarom vangt Best 125 vluchtelingen voor 3 weken op?

Opdracht veiligheidsregio

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft de opdracht om 225 vluchtelingen (gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen met meerdere nationaliteiten) tot 1 oktober onderdak te geven in de regio Brabant Zuidoost. Deze regio bestaat uit 21 gemeenten. Elke gemeente biedt nu aan om de hele groep of een deel daarvan voor enkele weken op te vangen. De gemeenten bepalen zelf hoe lang zij de opvang aanbieden.

Situatie in Best

De groep vluchtelingen bestaat in totaal uit 225 mensen. Zij verbleven de afgelopen 3 weken allemaal in Waalre. Een deel van deze groep, 120 vluchtelingen, verblijven nu voor 3 weken in Best. Het andere deel verblijft in Heeze-Leende. Na deze 3 weken brengt de veiligheidsregio deze groep onder in de gemeente Deurne.

Over de locatie

Wordt er geen gebruik gemaakt van de sporthal in deze periode?

Omdat het vakantie is wordt de sporthal niet of weinig gebruikt. De beheerder van de sporthal heeft de gebruikers geïnformeerd. De burgemeester heeft contact gehad met alle verenigingen.

Is de gemeente Best verplicht om deze opvang aan te bieden?

Nee, de Rijksoverheid en het COA overleggen tot nu toe met de gemeenten over crisisnoodopvang op vrijwillige basis. Best is een open en sociale gemeenschap en de nood is heel erg hoog. De gemeenteraad en het bestuur staan volledig achter de mogelijke opvang.

Mogen omwonenden de locatie zien?

Nee, vanwege privacy is het niet toegestaan om de locatie te bekijken. Op de hoofdpagina ziet u foto’s van de opvanglocatie.

Kunt u gewoon gebruiken maken van de bedrijven op de eerste etage?

Ja, de bedrijven zijn gewoon bereikbaar. Uw bezoek kan gewoon doorgaan. Als het goed is bent u als bezoeker geïnformeerd door het desbetreffende bedrijf waar u een afspraak mee heeft.

Komt er onderwijs voor de kinderen in de hallen?

Nee, er is geen onderwijs of kinderopvang. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Komen er speelvoorzieningen voor de kinderen op het terrein?

Nee, er komen geen speelvoorzieningen. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking? En hoeveel?

We zorgen ervoor dat er meerdere beveiligers (4 overdag en 5 in de nacht) 24 uur per dag aanwezig zijn op de locatie.

Is er ook extra toezicht in de buurt van de locatie?

Ja, de beveiligers lopen af en toe een rondje in de buurt.

Mogen de vluchtelingen de locatie verlaten?

De vluchtelingen mogen de locatie verlaten. Wij verzoeken ze in de directe omgeving van de opvanglocatie te blijven.

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

De vluchtelingen moeten tussen 22.00 uur ‘s avonds en 7.00 uur ’s ochtends op het terrein blijven. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daar actie op ondernomen.

Hoe garanderen de gemeente en de veiligheidsregio de leefbaarheid en veiligheid op en rond de locatie als er daadwerkelijk opvang is?

Veiligheid is de zorg van gemeente en politie. De vluchtelingen moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Er is permanent professionele begeleiding en beveiliging aanwezig om overlast te voorkomen.

Hoe gaan jullie om met overlast?

Gemeente Best accepteert geen overlast. We hanteren een zerotolerancebeleid. Overlast betekent voor de betreffende vluchteling: onder begeleiding direct de opvanglocatie verlaten. De vluchteling gaat dan naar de hoofdopvanglocatie in Ter Apel.
Door snel en correct te handelen rekenen wij op een veilig en rustig verblijf voor iedereen. De belangen en de veiligheid van onze inwoners en ondernemers staan voor ons als gemeente voorop.

Over de vluchtelingen

Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen die er komt?

De groep bestaat uit vrouwen, kinderen en mannen met verschillende nationaliteiten uit het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Noord-Afrika. Deze groep is de afgelopen 3 weken in Waalre opgevangen en de komende 3 weken in Best.

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar de gemeente Best. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Worden er ook Oekraïners opgevangen op deze locaties?

Nee, er komen geen Oekraïners.

Worden er dagelijkse activiteiten voor de vluchtelingen georganiseerd?

Ja, de vluchtelingen krijgen zoveel mogelijk dagbesteding aangeboden en jongerenwerk daagt de kinderen uit om mee te doen aan allerlei creatieve en sportieve activiteiten.

Hoeveel vluchtelingen worden er opvangen?

Maximaal 125 vluchtelingen.

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de vluchtelingen op de locatie bezoek ontvangen.

Hoe voorkom je een corona uitbraak of andere ziektes op de locaties?

We vragen de mensen om zich aan de basisregels te houden. Ook vragen we om te testen bij klachten. Er zijn tests aanwezig op de locatie.

Overig

Ik wil graag helpen

De hulpverlening in de sporthal wordt geregeld door de gemeente en het Rode Kruis. Inwoners kunnen in de sporthal niet helpen. Ook kunt u geen goederen naar de sporthal brengen.

Wat moeten omwonenden doen bij overlast?

Er is een locatiemanager aanwezig op de opvanglocatie. Hij is voor acute situaties 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 06 25 76 20 19. Voor algemene vragen over de opvang kun je tijdens openingstijden bij de gemeente terecht via telefoonnummer 14 0499 of info@gemeentebest.nl.

Staat uw vraag er niet bij?

Geef ons door wat u wilt weten, dit kan via info@gemeentebest.nl onder vermelding 'tijdelijke opvang vluchtelingen' of bel ons op 14 0499.