Opvang Oekraïners Wilhelminaschool: meest gestelde vragen en antwoorden

Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan uw vraag naar oekraine@gembest.nl.

Onderwerpen

Vragen over de opvang in Best

Waarom is er een 2e locatie bijgekomen?

De beelden van de oorlog in Oekraïne komen dagelijks aan ons voorbij. Het blijft onrustig en onveilig daar. En onschuldige inwoners slaan nog steeds noodgedwongen op de vlucht. Wij waren zeer blij met de flexibiliteit van de omwonenden bij het openen van de eerste locatie. De Oekraïners zijn maart 2022 hartelijk ontvangen en het contact met de buurt wordt als zeer prettig ervaren. Daarom hebben wij binnen onze mogelijkheden gekeken naar wat wij nog meer kunnen doen.

Wat doen andere gemeenten?

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s waarin onder andere gemeenten met elkaar samenwerken. De regering maakte afspraken met de 25 veiligheidsregio’s van Nederland over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet voor de zomer zorgen voor 3.000 opvangplekken. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een evenredige verdeling gemaakt voor onze regio. Met de Wilhelminaschool erbij voldoet Best aan de huidige opgave.

Waar vangt de gemeente Best Oekraïense vluchtelingen op?

Sinds maart 2022 verblijven er al 60 Oekraïners in De Schakel. Vanaf februari 2023 is de voormalige Wilhelminaschool geopend voor de opvang van nog eens 60 Oekraïense vluchtelingen.

Waarom komen alle vluchteling in 1 wijk?

Omdat de gemeente geen andere locaties vrij ter beschikking heeft. De voormalige Wilhelminaschool werd niet verhuurd en stond, met uitzondering van antikraak, grotendeels leeg. De opvang van de eerste groep Oekraïners in de Schakel leverde geen problemen of overlast op voor de omgeving.

Komen er meer locaties voor opvang?

Vanaf maart 2022 is De Schakel in gebruik voor opvang van Oekraïners. De Wilhelminaschool is februari 2023 geopend. Of er hierna nog meer locaties moeten komen, is nu nog niet bekend. Met deze twee locaties voldoet Best aan de huidige regionale verplichting.

Vragen over de locatie Wilhelminaschool

Hoelang blijven de Oekraïners? En wat gebeurt er daarna met de Wilhelminaschool?

De voormalige Wilhelminaschool wordt voor maximaal 4 jaar ter beschikking gesteld voor de opvang van Oekraïners. Of de 4 jaar ook echt nodig zijn, hangt nauw samen met het verloop van de oorlog. Bij de start van de opvang in De Schakel dachten we nog in maanden. Inmiddels weten we dat het langer gaat duren maar voor hoelang blijft helaas onbekend. De ontwikkelplannen voor deze locatie lopen gewoon door en de omwonenden worden daar ook bij betrokken.

Vijf jaar geleden zijn er woonwensen opgehaald voor de wijk. Wat is daarmee gebeurd?

De woonwensen van 5 jaar geleden worden nog opgezocht. Maar het is hoe dan ook verstandig deze opnieuw in kaart te brengen met alle omwonenden van de voormalige Wilhelminaschool. In vijf jaar tijd is er veel veranderd. Deze woonwensen worden meegenomen in het ontwikkelplan van de voormalige Wilhelminaschool.

Komt er straks een contactpersoon op de locatie?

Zodra de locatie opent, zijn er voor een periode collega’s van de gemeente aanwezig. Wij zijn in gesprek met welzijnsorganisatie LEV om te kijken of zij een beheerder voor de locatie instellen. Uit onze ervaringen bij De Schakel blijkt dat 24-uurs aanwezigheid niet nodig is. Voor vragen zijn wij dagelijks bereikbaar.

Vragen over de Oekraïense vluchtelingen

Waar gaan de kinderen naar school?

Alle kinderen worden verdeeld over de Bestse scholen. Voor voortgezet onderwijs gaan de kinderen naar Eindhoven.

Welke activiteiten worden er aangeboden?

Welzijnsorganisatie LEV neemt de organisatie van activiteiten voor haar rekening. Denk hierbij aan Nederlandse les, maar ook aan begeleiding naar werk.

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Zodra de eerste Oekraïense vluchtelingen in een opvanglocatie terechtkomen, wordt duidelijk waar zij precies behoefte aan hebben. VluchtelingenWerk Nederland vermeldt op haar website waar u met vraag en aanbod terecht kan. Ook vindt u hier actuele informatie over de opvang van Oekraïners. Heeft u lokale initiatieven? Deel deze dan via PleinBest.nl.

Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Meer informatie hierover leest u op de website van Takecarebnb. De gemeente Best bemiddelt niet tussen particuliere aanbieders van onderdak en vluchtelingen.

Hoe reageren de vluchtelingen als er een militaire oefening is?

Wij weten helaas niet altijd wanneer er een militaire oefening is. Wij melden in ieder geval aan defensie waar wij Oekraïense vluchtelingen opvangen. En informeren de Oekraïners ook over de situatie in Best.

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen bij andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn.

Waar hebben Oekraïners recht op?

Oekraïense vluchtelingen hebben een ‘speciale status’. Zij vallen namelijk onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hiermee hoeven ze niet de klassieke asielprocedure te doorlopen. Ze hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen ze, vanwege de tijdelijkheid, werken in Nederland. Dit hebben alle EU-landen met elkaar afgesproken.