Veelgestelde vragen 72-uurs opvang

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen over de crisisnoodopvang vluchtelingen in sporthal Naestenbest.

Algemeen

Wanneer zijn de vluchtelingen vertrokken vanuit sporthal Naestenbest?

Donderdagavond 12 november zijn de 197 vluchtelingen vanuit de sporthal vertrokken naar diverse langdurige opvanglocaties in Nederland. Sporthal Naestenbest heeft uiteindelijk 96 uur dienst gedaan als crisisnoodopvang.

Wanneer zijn de vluchtelingen naar sporthal Naestenbest gekomen?

Zondagmiddag 8 november om 17.30 uur arriveerden de eerste 100 vluchtelingen met bussen uit Oosthuizen. De groep bestond voor de helft uit kinderen in de leeftijd van 2 weken tot 17 jaar.

Maandag 9 november om ongeveer 18.00 uur is de tweede groep vluchtelingen met bussen aangekomen vanuit een crisisnoodopvanglocatie in Dodewaard. Dit keer waren het 97 vluchtelingen, zowel mannen, vrouwen en kinderen.

Om hoeveel vluchtelingen ging het?

Het ging om 197 vluchtelingen die in sporthal Naestenbest werden opgevangen.

Waar kwamen de vluchtelingen vandaan?

Van de 197 vluchtelingen kwamen er 100 uit een crisisnoodopvanglocatie in Oosthuizen. Deze groep bestond voornamelijk uit gezinnen uit Syrië. De overige 97 vluchtelingen kwamen vanuit een crisisnoodopvanglocatie in Dodewaard. Deze groep bestond uit zowel mannen, vrouwen en kinderen. Het was onbekend uit welke landen de mensen uit de tweede groep afkomstig waren.

Hoe lang zijn de vluchtelingen in sporthal Naestenbest gebleven?

De sporthal was sinds zondag 8 november voor 3 tot 6 dagen in gebruik als crisisnoodopvang. Donderdagavond 12 november zijn de 197 vluchtelingen vanuit de sporthal vertrokken naar diverse langdurige opvanglocaties in Nederland. Sporthal Naestenbest heeft uiteindelijk 96 uur dienst gedaan als crisisnoodopvang.

Kan het COA nog eens zo’n verzoek om crisisopvang doen?

Ja, dat kan. De gemeente moet zo’n verzoek dan opnieuw bekijken.

Heeft de gemeente nog iets te zeggen over wie er komt?

Nee, we hebben geen invloed op wie er komt.

Waarom kiest de gemeente voor crisisnoodopvang van vluchtelingen?

Het gemeentebestuur neemt zijn verantwoordelijkheid door sporthal Naestebest beschikbaar te stellen. Ook de voltallige gemeenteraad staat achter de crisisnoodopvang van vluchtelingen. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende noodopvang aan vluchtelingen te bieden.

Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt - voornamelijk uit Syrië - moet deze crisisnoodopvang snel worden gerealiseerd. Er is een verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) binnengekomen voor crisisnoodopvang van vluchtelingen. Best heeft besloten om hieraan gehoor te geven en deze mensen in nood te helpen.

Waarom is sporthal Naestenbest beschikbaar gesteld  als mogelijke opvanglocatie?

Sporthal Naestenbest is een standaard opvanglocatie die in het gemeentelijk rampenplan beschreven staat. De sporthal is goed bereikbaar en heeft geschikte voorzieningen. Er kunnen in de sporthal voldoende bedden staan en de vluchtelingen kunnen worden voorzien van eten en drinken. En zijn er voldoende sanitaire voorzieningen.

Komt er een asielzoekerscentrum  (AZC) in de gemeente Best?

Nee, in Best is hier geen geschikte locatie voor aanwezig.

Communicatie

Hoe worden omwonenden, ondernemers, scholen et cetera geïnformeerd?

Direct omwonenden, gebruikers van sporthal Naestenbest en direct belanghebbenden zijn per brief of telefonisch geïnformeerd.

Wat wordt er bedoeld met ‘omwonenden’ (die een brief hebben ontvangen)?

We hebben gekeken naar een straal om de sporthal heen. Het betreft het gebied: Prinses Beatrixlaan – Willem de Zwijgerweg- Prins Bernhardlaan- Abel tasmanstraat - Prins Clauslaan- Johan Frisopark – Voetboog- Vaandrig -Prinses Irenelaan. Het kan dus voor komen dat niet alle huisnummers van dezelfde straat een brief hebben ontvangen.

Gebruik sporthal Naestenbest

Opruimen en gebruik sporthal

De afgelopen dagen is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de sporthal weer spik en span is. De hal kan maandag dus weer gebruikt worden door alle verenigingen en scholen.

Hulp aanbieden

Erg blij zijn we met de vele initiatieven en het aanbod vanuit onze inwoners in de afgelopen dagen. Het gemeentebestuur bedankt iedereen hartelijk voor zijn of haar inzet bij deze opvang. De Bestse gemeenschap heeft laten zien dat ze erg betrokken is en dat verdient een groot compliment!

Overig

Zijn er voor de gemeente kosten aan de crisisnoodopvang verbonden?

De gemeente krijgt een vergoeding van het COA voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen. Als deze vergoeding niet voldoende is, moet de gemeente de overige kosten zelf betalen.

Vindt er een evaluatie plaats?

We gaan zeker evalueren, nadat deze crisisnoodopvang heeft plaatsgevonden.

Wat gebeurt er na de crisisnoodopvang in sporthal Naestenbest met deze mensen?

Zondag 8 november arriveerde in Best de eerste groep van 100 mensen uit de crisisnoodopvang in Oosthuizen. Voor velen van hen was de opvang in Best de zevende of achtste sporthal. Deze groep kreeg vrijdag 13 november het goede bericht dat zij niet meer naar een volgende locatie hoeven.

Zij mogen in Ter Apel, waar ze nu verblijven, starten met de asielprocedure. De mensen hebben laten weten hier erg blij mee te zijn. Het geeft hen rust en door de ruimere opvang hebben ze eindelijk weer wat privacy. Zij hebben nogmaals hun dank voor de goede opvang in Best uitgesproken.

Blijven deze mensen daarna in de gemeente wonen?

Nee, ze gaan naar een opvanglocatie buiten de gemeente Best.

Is crisisnoodopvang wel echt opvang voor circa drie tot zes dagen? Blijven ze niet?

Nee, het gaat om crisisnoodopvang. Daarna vertrekken de mensen weer.

Is de gemeente verplicht om deze crisisnoodopvang aan te bieden?

Nee de gemeente is niet verplicht deze crisisnoodopvang aan te bieden, maar doet dat omdat de nood heel erg hoog is.

Wie betaalt deze opvang?

De gemeente krijgt een vergoeding van het COA voor de opvang van de vluchtelingen. De overige kosten worden door de gemeente gedragen.

Kan ik geld doneren?

Kijk hiervoor op www.coa.nl onder Veel gestelde vragen en antwoorden.

Ik wil graag huisvesting aanbieden voor asielzoekers. Wat moet ik doen?

Dank voor uw aanbod. U kunt hierover contact opnemen met het COA, het Centraal orgaan asielzoekers. De afdeling publieksvoorlichting van het COA is op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 14.00 uur te bereiken via het algemene telefoonnummer 088-7157000.

Algemene informatie vindt u op www.coa.nl. Op deze website zijn ook Veel gestelde vragen en antwoorden te vinden.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor vragen en opmerkingen over de crisisnoodopvangg kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan op zaterdag 7 november en zondag 8 november tussen 10.00 en 14.00 uur. Vanaf maandag kunt u terecht  tijdens de reguliere openingstijden van de gemeente. Het telefoonnummer is 14 0499.

Ook informeren we u via onze eigen website www.gemeentebest.nl/crisisnoodopvang en via onze sociale media kanalen op Facebook: www.facebook.com/Gemeente Best en Twitter: www.twitter.com/gemeenteBest. Ook op de gemeentepagina Best Informatief in weekblad Groeiend Best kan informatie staan.

De afdeling publieksvoorlichting van het COA is op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 14.00 uur te bereiken via het algemene telefoonnummer (088) 715 7000. Algemene informatie vindt u op www.coa.nl. Op deze website zijn ook Veel gestelde vragen en antwoorden te vinden.

Staat uw vraag er niet bij?

Geef ons door wat u wilt weten. Dit kan via info@gemeentebest.nl onder vermelding van huisvesting vluchtelingen of bel ons op 14 0499.

Sluit het menu