Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017. Hieronder leest u hoe u kunt stemmen.

Uitslag Tweede Kamerverkiezing

Inzage proces-verbalen

De proces-verbalen komen vanaf donderdagmiddag 16 maart ter inzage te liggen. Het exacte tijdstip is nog niet bekend. De proces-verbalen liggen ter inzage tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden. Dat gebeurt naar verwachting op woensdagmiddag 22 maart.

Het is niet toegestaan om van de processen-verbaal een foto en/of een kopie te (laten) maken.

Zelf stem uitbrengen

Uiterlijk 1 maart 2017 krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Best stemmen.

Locaties stembureaus

In dit overzicht staan alle locaties met stembureaus (PDF, 58.5 kB) in Best. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Identiteitsbewijs nodig om te stemmen

U moet zich bij het stembureau identificeren met een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Kiezerspas aanvragen voor stemmen in andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dit kan alleen mondeling bij de receptie van het gemeentehuis. Mondeling een kiezerspas aanvragen moet uiterlijk op 14 maart 2017 om 12.00 uur gedaan zijn. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de receptie van het gemeentehuis.

Bepalingen stemmen met een kiezerspas

Voor het stemmen met een kiezerspas gelden de volgende bepalingen (PDF, 48.0 kB).

Iemand machtigen

Bent u niet in de gelegenheid zelf te stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen op de volgende 2 manieren:

Via de stempas

Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in (de stempas ontvangt u uiterlijk 1 maart 2017). U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast zijn eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau.

Via een machtigingsformulier

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dit is niet meer mogelijk.

Bepalingen stemmen bij volmacht

Voor het stemmen bij volmacht gelden de volgende bepalingen (PDF, 51.4 kB).

Geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan alleen mondeling bij de receptie van het gemeentehuis. Het mondelinge verzoek moet uiterlijk op 14 maart 2017 om 12.00 uur zijn gedaan.
 

Sluit het menu