Tijdelijke uitkering zelfstandig ondernemers (Tozo 1)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) biedt tijdelijke ondersteuning voor gevestigde zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. 

Let op: Meld u alstublieft alleen als u als ondernemer echt in de problemen komt. Zo voorkomen we misbruik en onnodige drukte bij de behandeling van de aanvragen.

De tijdelijke regeling is een aanvulling op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet.

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een gevestigde zelfstandig ondernemer
 • U bent 18 jaar of ouder maar u ontvangt nog geen AOW
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart met de onderneming en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf (als uw partner ook in het bedrijf werkt, moet hij/zij minimaal 525 uur en uzelf minimaal 875 uur per jaar werken)
 • U woont in de gemeente Best en voert uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland
 • U voldoet aan wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het zelfstandig bedrijf of beroep en hebt (mede) de volledige zeggenschap in het bedrijf en draagt de financiële risico's daarvan
 • Voor de onderneming en/of personeel gelden eventueel andere regelingen. Ga hiervoor bijvoorbeeld naar de website van KvK.

Voor de onderneming en/of personeel gelden eventueel andere regelingen. Ga hiervoor bijvoorbeeld naar de website van KvK.

Aanvraag indienen

U meldt zich bij het Loket 155 via www.155.nl. Het loket 155 neemt contact op met iedere melder en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een regeling. Als u mogelijk in aanmerking komt voor een regeling, dan ontvangt u van 155 een aanvraagformulier en koppelt het loket 155 dit terug aan de gemeente Best. Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen we uw aanvraag in behandeling.

Direct regelen

Als u en uw partner beiden ondernemer zijn, dan raden wij u aan om 1 aanvraag in te dienen. De uitkering wordt 1 keer per gezin toegekend.

Hoogte van de inkomensaanvulling

De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. We onderscheiden een gezin en alleenstaande (ouder).

 • Voor een gezin (gehuwd, samenwonend, met of zonder kinderen): € 1.503,31 (netto, inclusief vakantietoeslag)
 • Voor een alleenstaande (niet gehuwd/samenwonend met een partner) of alleenstaande ouder (niet gehuwd) € 1.052,32 (netto, inclusief vakantietoeslag).

Als u nog inkomsten verwacht in de maanden maart, april en/of mei dan halen we deze inkomsten van de norm af. De gemeente Best vult uw eigen inkomsten aan tot de voor u geldende norm.

Lening

Onderdeel van inkomensondersteuning is ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Hiervoor volgt u dezelfde aanvraagprocedure.

Geldigheid uitkering

De Tozo 1 gold van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Het is nu niet meer mogelijk om Tozo 1 aan te vragen. Het kabinet heeft de steunmaatregel verlengd door Tozo 2 in te voeren. Hier kunt u terecht voor meer informatie over Tozo 2.

Uitbetaling van de uitkering                

De gemeente probeert elke dag zo veel mogelijk aanvragen te verwerken. Afhankelijk van de drukte kan het zijn dat u moet wachten. Heeft u een beschikking ontvangen waarin staat dat uw uitkering is toegekend, dan wordt uw uitkering iedere 25ste van de maand aan u uitbetaald. Het is ook mogelijk dat de gemeente uw aanvraag afwijst. Als dit het geval is, ontvangt u hier een beschikking van.

Terugvordering van voorschotten

Als na onderzoek of controle achteraf blijkt dat u geen recht hebt op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, dan kan de gemeente Best de bedragen terugvorderen. Dit kan het geval zijn bij onvolledige of valse informatie. Er geldt een inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet. U bent verplicht om al uw inkomsten door te geven, in de maanden maart, april, mei (2020). Daar valt inkomen uit arbeid ook onder.

Bekijk ook

Sluit het menu