Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bent u door de coronacrisis een deel van uw inkomen kwijtgeraakt? En heeft u hierdoor niet genoeg geld om uw woonkosten (huur en hypotheek) te kunnen betalen? Misschien komt u in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Direct regelen

Let op: Meldt u zich alstublieft alleen als u door de coronacrisis echt in de problemen komt. Zo voorkomen we misbruik en onnodige drukte bij de behandeling van de aanvragen.

Voorwaarden

 • U heeft minimaal 25% inkomensverlies door de coronacrisis. Wat verstaan we onder inkomen? (PDF, 53.4 kB)
 • U kunt de vaste woonkosten niet meer betalen. Het gaat dan om huurkosten en kosten van de hypotheek(rente).
 • U (en uw eventuele partner) heeft niet voldoende geldmiddelen beschikbaar. Geldmiddelen zijn: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta zoals Bitcoins en de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot). Als de beschikbare geldmiddelen voor u zelf meer dan € 6.295,00 bedragen en uw gezamenlijke beschikbare geldmiddelen (met uw partner) meer dan € 12.590,00 bedragen, komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering.
 • U ontvangt geen woonkostentoeslag.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

 • Is uw inkomen gedaald met 25-50%, dan krijgt u eenmalig € 1.500,00.
 • Is uw inkomen gedaald met meer dan 50%, dan krijgt u eenmalig € 3.000,00.

Ingangsdatum

U kunt een aanvraag indienen voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf januari 2021.

Aanvragen TONK

U kunt tot 1 oktober 2021 online een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier TONK.

Bijlagen toevoegen

Voor deze aanvraag hebben we de volgende bijlagen nodig:

 • Een kopie/scan van een geldig paspoort/identiteitskaart/verblijfsvergunning van uzelf en uw partner (een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs)
 • Bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 (bijvoorbeeld bankafschrift, loonstrook, uitkeringsspecificatie, of een overzicht uit uw boekhoudprogramma)
 • Bewijzen van het inkomen van de maand januari 2021 (bijvoorbeeld bankafschrift, loonstrook, uitkeringsspecificatie, of een overzicht uit uw boekhoudprogramma)
 • Bewijzen van de beschikbare privé-geldmiddelen
 • Afschriften van alle bankrekeningen van u (samen) waarop het saldo van 1 januari 2021 vermeld staat 
 • Een kopie van uw bankpas of een bankafschrift van uw rekening waar de uitkering op betaald moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling)
 • De laatste huurspecificatie van 2021 of een officieel bewijsstuk van de hypotheekrente in 2021

Afhandeling

 • De gemeente streeft ernaar om u binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.
 • Zowel bij de aanvraag als achteraf kan de gemeente uw gegevens controleren bij andere instanties en personen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.
 • De uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.

Meer informatie

Advies en ondersteuning zelfstandig ondernemers in coronatijd

De gemeente Best vindt het belangrijk om u als ondernemer zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Daarom hebben wij een routewijzer opgesteld. Hierin kunt u makkelijk de weg vinden naar de ondersteuning die past bij uw vraag. Bijvoorbeeld in het kader van het versterken van uw onderneming, het oplossen van financiële of sociale problemen of uw heroriëntatie op de arbeidsmarkt. U kunt de routewijzer online raadplegen (PDF, 334.0 kB). In de routewijzer kunt u doorklikken naar verschillende websites met meer informatie over dat onderwerp.

Mocht u er toch niet uitkomen of heeft u behoefte aan een oriënterend en vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op onze werkcoach Yvonne Van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 14 85 26 54 of via y.v.mil@wsd-groep.nl.