Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bent u door de coronacrisis een deel van uw inkomen kwijtgeraakt? En heeft u hierdoor niet genoeg geld om uw woonkosten (o.a. huur, hypotheek) te kunnen betalen? Misschien komt u in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Direct regelen

Let op: Meldt u zich alstublieft alleen als u door de coronacrisis echt in de problemen komt. Zo voorkomen we misbruik en onnodige drukte bij de behandeling van de aanvragen.

Voorwaarden

 • U heeft minimaal 25% inkomensverlies door de coronacrisis. Wat verstaan we onder inkomen? (PDF, 53.4 kB)
 • U kunt de vaste woonkosten niet meer betalen. Het gaat dan om huurkosten, kosten van de hypotheek(rente), kosten van elektriciteit, gas en water.
 • U (en uw eventuele partner) heeft niet voldoende geldmiddelen beschikbaar. Geldmiddelen zijn: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta zoals Bitcoins en de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot). Als de beschikbare geldmiddelen voor u zelf meer dan € 6.295,00 bedragen en uw gezamenlijke beschikbare geldmiddelen (met uw partner) meer dan € 12.590,00 bedragen, komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering.
 • U ontvangt geen woonkostentoeslag.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

 • Is uw inkomen gedaald met 25-50%, dan krijgt u eenmalig € 750,00.
 • Is uw inkomen gedaald met meer dan 50%, dan krijgt u eenmalig € 1.500,00.

Ingangsdatum

U kunt een aanvraag indienen voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf januari 2021.

Aanvragen TONK

U kunt tot 1 augustus 2021 online een aanvraag indienen via het Aanvraagformulier TONK.

Bijlagen toevoegen

Voor deze aanvraag hebben we de volgende bijlagen nodig:

 • Een kopie/scan van een geldig paspoort/identiteitskaart/verblijfsvergunning van uzelf en uw partner (een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs)
 • Bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 (bijvoorbeeld bankafschrift, loonstrook, uitkeringsspecificatie, of een overzicht uit uw boekhoudprogramma)
 • Bewijzen van het inkomen van de maand januari 2021 (bijvoorbeeld bankafschrift, loonstrook, uitkeringsspecificatie, of een overzicht uit uw boekhoudprogramma)
 • Bewijzen van de beschikbare privé-geldmiddelen
 • Afschriften van alle bankrekeningen van u (samen) waarop het saldo van 1 januari 2021 vermeld staat 
 • Een kopie van uw bankpas of een bankafschrift van uw rekening waar de uitkering op betaald moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling)
 • De laatste huurspecificatie van 2021 of een officieel bewijsstuk van de hypotheekrente in 2021

Afhandeling

 • De gemeente streeft ernaar om u binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.
 • Zowel bij de aanvraag als achteraf kan de gemeente uw gegevens controleren bij andere instanties en personen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.
 • De uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.

Meer informatie