Stationsomgeving

De stationsomgeving is 1 van de belangrijkste ontwikkelgebieden in Best. De komende jaren gaat de gemeente samen met projectontwikkelaar SDK vastgoed en u aan de slag om de stationsomgeving in Best aantrekkelijker te maken.

Ga naar PleinBest voor meer informatie en denk mee!

Gemeenteraad stelt adviesmodel stationsomgeving Best vast

We hebben goed nieuws! Na een aantal maanden van dialoog, participatie en overleg met veel belanghebbenden en experts heeft de gemeenteraad op 31 oktober 2023 het adviesmodel voor de hele stationsomgeving vastgesteld. Dit besluit is een mijlpaal in de ontwikkeling van onze Best(s)e stationsomgeving en biedt mogelijkheden en kansen voor Best. Bekijk meer informatie op PleinBest.

Adviesmodel en ambitiegids

Het adviesmodel is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden, waaronder inwoners, lokale organisaties en experts. Bekijk een uitgebreide toelichting op het adviesmodel op PleinBest.nl.

Samen werken aan de visie

We gaan het gebied interessant maken voor jong en oud en het gebied moet aansluiten bij het centrum. We willen komen tot een gedragen visie op dit gebied. Een visie die rekening houdt met verschillende wensen en belangen én die kansen biedt voor bijvoorbeeld ondernemers of organisaties. Zodat het een plek wordt waar iedereen trots op is!

Communicatie en participatie

De gemeente en projectontwikkelaar SDK vastgoed hebben het stedenbouwkundigbureau De Zwarte Hond ingehuurd. Zij maken het stedenbouwkundig ontwerp voor het hele gebied rondom het station. Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de woningen, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven. Daarnaast gaat het bureau Maak de Stad de gemeente en SDK vastgoed begeleiden in het betrekken van partijen, organisaties en inwoners. Bekijk meer informatie over de participatieplanning op PleinBest.

Participatielogboek

Wij houden tijdens dit project een logboek bij. U leest in het logboek een samenvatting van alle inbreng tijdens de participatiemomenten. Bekijk het logboek op PleinBest.

Wat is PleinBest?

Op PleinBest vindt u de knop ‘Praat mee’. Deze pagina is het participatieplatform van de gemeente Best. U kunt hier als Bestenaar online meepraten over gemeentelijke initiatieven en plannen.

Logo van de Bestse stationsomgeving