Stationsomgeving

Het stationsgebied is één van de belangrijkste ontwikkelgebieden in Best. In het gebied gebeurt veel. Er zijn vervoersbewegingen, passanten en omwonenden, horeca en er zijn bedrijven gehuisvest. Een actuele kijk op het Bestse stationsgebied is noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij huidige trends, ontwikkelingen en wensen. Denk hierbij aan de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de verkeer- en parkeeroplossingen.

Meer informatie

De gemeenteraad heeft op 8 maart 2022 kaders vastgesteld om de plannen samen met de omgeving concreter te maken. Op PleinBest leest u meer informatie over de stationsomgeving.