Stationsomgeving

De stationsomgeving is 1 van de belangrijkste ontwikkelgebieden in Best. De komende jaren gaat de gemeente samen met projectontwikkelaar SDK vastgoed en u aan de slag om de stationsomgeving in Best aantrekkelijker te maken. Dat doen wij door op verschillende momenten met u in gesprek te gaan over onder andere woningbouw, verkeer, Openbaar Vervoer, parkeren, het aanleggen van groen, duurzame ontwikkelingen en cultuur en retail.

Ga naar PleinBest voor meer informatie en denk mee!

Eerste schetsen stationsomgeving

Benieuwd naar de eerste ontwerpen voor onze stationsomgeving? Bekijk ze op PleinBest.nl. We horen graag uw reactie.

Samen werken aan de visie

We gaan het gebied interessant maken voor jong en oud en het gebied moet aansluiten bij het centrum. We willen komen tot een gedragen visie op dit gebied. Een visie die rekening houdt met verschillende wensen en belangen én die kansen biedt voor bijvoorbeeld ondernemers of organisaties. Zodat het een plek wordt waar iedereen trots op is! Denkt u mee? Ga naar PleinBest voor meer informatie over de stationsomgeving.

Communicatie en participatie

De gemeente en projectontwikkelaar SDK vastgoed hebben het stedenbouwkundigbureau De Zwarte Hond ingehuurd. Zij gaan een stedenbouwkundig ontwerp maken voor het hele gebied rondom het station. Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de woningen, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven. Daarnaast gaat het bureau Maak de Stad de gemeente en SDK vastgoed begeleiden in het betrekken van partijen, organisaties en inwoners. Bekijk meer informatie over de participatieplanning op PleinBest.

Logboek

Wij houden tijdens dit project een logboek bij. U leest in het logboek een samenvatting van alle inbreng tijdens de participatiemomenten. Bekijk het logboek op PleinBest.

Wat is PleinBest?

Op PleinBest vindt u de knop ‘Praat mee’. Deze pagina is het participatieplatform van de gemeente Best. U kunt hier als Bestenaar online meepraten over gemeentelijke initiatieven en plannen.

Logo van de Bestse stationsomgeving