Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Anton van Aert

Burgemeester

Portefeuille

 • Algehele (beleids)coördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en organisatie
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Openbare Orde en integrale Veiligheid
 • Handhaving
 • Toerisme en Recreatie en evenementen

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • Lid: Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Lid: Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE)
 • Lid: Bestuur stichting Brainport
 • Lid: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
 • Lid: Veiligheidsoverleg Politieregio Oost-Brabant
 • Lid Veiligheidsdriehoek basisteam De Kempen

Overig

 • Lid: Raad van Toezicht Woonstichting St. Joseph (ongeveer 96 uur per jaar met een jaarlijkse bezoldiging van € 6.000).
Sluit het menu