Harry Smits

Raadslid

Wie ben ik?

Harry Smits, geboren op 27 juli 1950 in Hengelo (Overijssel). In 1958 zijn wij verhuisd naar Apeldoorn waar ik de HBS heb doorlopen. Na mijn eindexamen in 1969 ben ik begonnen met de studie farmacie in Utrecht. In plaats van voor de dienstplicht te worden opgeroepen heb ik het initiatief zelf genomen om naar de KMA in Breda te gaan om vlieger te worden. In Breda heb ik mijn vrouw Ingrid leren kennen en ben in 1974 getrouwd. Wij zijn toen samen naar Canada vertrokken voor mijn vliegopleiding die helaas moest  worden afgebroken. Na het officiersexamen in 1975 werd ik als logistiek officier eerst op vliegbasis Soesterberg geplaatst om daarna diverse operationele functies te bekleden op vliegbasis Eindhoven, de staf in Zeist en bij de Geleide Wapens in Blomberg (Duitsland). Toen ik in 1987 op de vliegbasis Volkel werd geplaatst, hebben wij ervoor gekozen om in Best te gaan wonen vanwege de gunstige reismogelijkheden. In Den Haag heb ik diverse staffuncties bekleed op beleids- en uitvoerend niveau en heb mogen werken aan de nauwe ‘paarse’ samenwerking tussen de krijgsmachtdelen. Sinds 2005 ben ik met Functioneel Leeftijd Ontslag. Naast mijn functie als militair ben ik altijd actief geweest in diverse nevenfuncties. Eerst op sociaal gebied, later ook in de belangenbehartiging namens de Nederlandse Officieren Vereniging.
In Best ben ik actief geweest als secretaris van de VVD en later als raadslid (1998-2006). Ook ben ik onder andere voorzitter geweest van de Hockeyclub in Best. Tegenwoordig hou ik mij bezig met activiteiten rondom de herdenkingen van de tweede wereldoorlog.
Ik ben nog steeds met Ingrid getrouwd, wij hebben twee zonen, beiden gehuwd waarvan een woonachtig in Best en een in België. Wij hebben inmiddels drie kleindochters en sinds kort een kleinzoon.

Wat wil ik voor Best bereiken?

Naast de reismogelijkheden was het voor ons van belang dat Best goede voorzieningen had en voor onze kinderen goede scholen. Wij werden in onze verwachtingen niet teleurgesteld. Best is niet het mooiste dorp, maar is wel mooi opgebouwd met goede logisch ingerichte wijken, prima wegenstructuur, sportvoorzieningen en wordt goed onderhouden. Tevens kent Best veel verenigingen en stichtingen die er voor zorgen dat onze gemeente sociaal, maatschappelijk en cultureel zeer leefbaar is. Via het bewonersoverleg kun je direct meepraten over jouw directe leefomgeving.en zorgt ervoor dat je meetelt als bewoner als je wilt. Ook kent Best  goede recreatieve voorzieningen en bezit mooie natuurgebieden. Minimaal wil ik is dit niveau ook voor de toekomst handhaven en daar waar mogelijk nog te verbeteren. Best zal hoe dan ook groeien. Daarom zal het voorzieningenniveau op peil moeten worden gebracht. Voor mij staan vrijheid en vertrouwen in mensen voorop. Een bestuur is er voor de bewoners, niet andersom. Daarbij hoort ook: dat men waar voor zijn geld krijgt, een efficiënte en effectieve gemeenteorganisatie en een die  minder regels voorschrijft. De gemeente moet dienstbaar zijn aan de mensen in Best en meedenken met ondernemers en inwoners die hun enthousiasme, energie en creativiteit willen gebruiken om iets moois te doen voor Best. Veiligheid is cruciaal om van je vrijheid te genieten. Vertrouwen staat voorop, maar wie dat beschaamt moet aangepakt worden. Met deze ideeën hoop ik met u aan een mooier en beter Best te werken.

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

  • Lid van Verdienste Mixed Hockey Club Best
  • Voorzitter Stichting Platform Market Garden
  • Voorzitter Comité Herdenkingen Best
  • Lid Oranjevereniging Best
Sluit het menu