Paul Gondrie

Raadslid

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

  • President Commissaris Twice bv
  • Voorzitter VVN Noord-Brabant: Veilig Verkeer Nederland
  • Bestuurslid VVN Best: Veilig Verkeer Nederland
  • Voorzitter RvT Rinette
  • Voorzitter stichting Kruiswerk Best
  • Voorzitter stichting De Kapellekes
  • Commissaris Zorg voor U
  • Voorzitter RvT Stichting Polikliniek Proktovar
  • Voorzitter RvT Twentehofkliniek (Hengelo)
Sluit het menu