Leo Bisschops

Raadslid en fractievoorzitter

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

 • Eigenaar/werknemer Bisschops-Advies, Adviesbureau Zorg en Welzijn
 • Lid programmaraad Psycho-geriatrie te Tilburg
 • Voorzitter stichting Alzheimer Brabant Zuid-oost
 • Lid VNG-adviescommissie Zorg en Welzijn te Den Haag
 • Lid Denktank "Dementie" SRE
 • Bestuurslid Stichting Steunfonds Ambulante Fiom te Den Bosch
 • Bestuurslid Neos te Eindhoven
 • Lid Bezwarencommissie Stichting Best Onderwijs
 • Voorzitter Uitgebreide Begeleidings Commissie (UBC) van de Zorgketen Dementie Eindhoven en omgeving
 • Voorzitter Stichting Schoololympiade te Best
 • Voorzitter commissie van bezwaar en beroep "SWV Helmond-Peelland VO/PO"
 • Lid van de adviescommissie Zorg en Welzijn van de VNG 2014-2018
 • Verkenner Limburg, conform adviescommissie van Geel Limburg 2014/2015
 • Lid Limburgtafel
Sluit het menu