Klaas Jan van Hees

Raadslid

Wie ben ik

Mijn naam is KlaasJan van Hees en ik ben geboren op 4 juni 1975 te Eindhoven. Na mijn middelbare school studeerde ik aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en vervolgens aan de Design Academy Eindhoven waar ik Cum laude afstudeerde. Al tijdens mijn studie werkte ik met vormgever/fotograaf Jan Swinkels uit Best. Die samenwerking is in de loop der tijd uitgegroeid tot het bedrijf Swinkels van Hees, waarbij het bedenken en ontwerpen van bijzondere producten, interieurs, tentoonstellingen en evenementen centraal staat.

Ons klantenbestand kent een breed spectrum: van theaterproducenten en artiesten tot bedrijven en instellingen. Werk en vrije tijd lopen bij mij door elkaar heen. Het werken voor of bezoeken van tentoonstellingen, musea, theatervoorstellingen en het reizen binnen en buiten Europa vormen mijn leven, zorgen voor inspiratie en genereren weer nieuwe opdrachten. De eettafel is voor mij essentieel. De tafel is een perfecte ontmoetingsplaats voor gedachtewisseling, ontwikkeling van idee├źn en verdieping van vriendschappen. Ook ons rijk gevarieerde relatienetwerk inspireert mij voortdurend tot verdere ontwikkeling. Nieuwe invalshoeken worden verkend en tactieken bedacht om op een hoger niveau te belanden.

Excelleren in het leven. Ik vind dat ook de politiek voortdurend moet streven naar verdere ontwikkeling en excellentie. Het lijkt echter vaak alsof daarvoor onvoldoende gelegenheid is. Een groot gedeelte van de tijd van politici wordt opgeslokt door het bestrijden of behandelen van problemen die op ons pad komen. En door het bespreken van de stukken, die de ambtenaren ons presenteren. Dat is natuurlijk een belangrijke taak voor een volksvertegenwoordiger. We moeten ons uiteraard inzetten om knelpunten op te lossen en inwoners van dienst te zijn, zoals zorgen voor veiligheid, goede leefomgeving en goede voorzieningen voor scholen, sport en hen die onze steun nodig hebben.

En vanzelfsprekend dienen we ook de voorstellen van het College van B en W te bespreken. Maar die taak wordt meestal reactief uitgevoerd. De taak van politici is ook een proactieve. Volksvertegenwoordigers hebben volgens mij ook een taak om visie te ontwikkelen, samenhangend en consistent beleid te voeren en lijnen naar de toekomst uit te zetten. Dat lange termijn beleid en de motivering daarvan moeten bovendien volstrekt begrijpelijk zijn voor de kiezer. Bewoners moeten de politiek kunnen volgen en begrijpen en de samenhang zien tussen de besluiten van vandaag en de planning voor de toekomst.

Om die band tussen kiezer en gekozene te bereiken is durf nodig en goede communicatie. De gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente, heeft wat mij betreft de mooie taak om, naast het controleren van het dagelijks bestuur van burgemeester en wethouders en de ambtelijke dienstverlening, ook visie, samenhang en perspectief te bieden aan de inwoners van onze gemeente. En dat vergt de voortdurende ontwikkeling en excellentie waarnaar politici en partijen moeten blijven streven. Volksvertegenwoordigers en hun fracties in de raad moeten niet routineus, gemakkelijk en ontwijkend functioneren, maar kritisch, met visie, durf en openheid. Voortdurende ontwikkeling en streven naar excellentie kan onze raad boven het maaiveld brengen, zichtbaar maken en er voor zorgen, dat Best uitspringt boven de massa.

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

  • Ontwerper/ondernemer bij Swinkels van Hees
  • Voorzitter/penningmeester Stichting Jan Swinkels
Sluit het menu