Jan Willem Slijper

Raadslid en fractievoorzitter

Wie ben ik?

Ik ben Jan Willem Slijper en woon sinds 2000 samen met mijn vrouw Renske in Best. Wij hebben 3 kinderen, maar die zijn nadat ze de middelbare school hebben afgemaakt, uitgevlogen en wonen in Leiden, Nijmegen en Amsterdam. Wel hebben we een hond in huis. Een stoere Mechelse Herder. Sonja heet ze, alhoewel dat natuurlijk niet echt stoer klinkt. In het dagelijks leven werk ik als projectmanager bij de grootste bank van Nederland. In de schaarse vrij tijd die ik heb, raadslid zijn is qua tijd geen makkie, speel ik saxofoon. Daarnaast wil ik weer gaan hardlopen.

Waarom zit ik in de politiek?

Ik zit sinds 2010 voor D66 in de gemeenteraad van Best. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in mijn directe leefomgeving. D66 is de partij is die bij me past. Sociaal-liberaal, wat voor mij betekent dat je, zoals dat zo mooi heet, het individu als uitgangspunt neemt van je handelen. Alleen, als individu ben je wel onderdeel van de samenleving. Want alleen redden we het niet, of in ieder geval minder goed dan samen. Iemand die een steuntje in de rug nodig heeft, kan op ons rekenen. Dat steuntje moet er altijd op gericht zijn om uiteindelijk weer op eigen benen te staan. Want dat is voor iedereen beter.

Als gemeente moet je goed nadenken over welke zaken je belangrijk vindt en waar je het geld, dat je tenslotte maar één keer kunt uitgeven, aan wilt besteden. Als raadslid heb je daar een stem in. En vanuit de D66-gedachte vind ik dat je als gemeente die dingen moet doen of faciliteren, die anders niet voor elkaar komen. Want als mensen het samen zelf kunnen, laat ze dat dan vooral doen. Waarbij de gemeente soms een beetje kan helpen om over de eerste hobbels heen te komen.

Wat kunt u van mij verwachten?

D66, en ikzelf ook, vinden duurzaamheid heel belangrijk. Het is goed te zien dat daar in Best eindelijk schot in komt. Onze partij heeft daar verschillende initiatieven voor genomen en het is dan fijn om te merken dat die inspanningen effect hebben. De grote uitdaging voor de komende jaren is de manier waarop we de gemeentelijke democratie kunnen versterken. Hoe we u, inwoners van Best, beter bij de besluitvormings- processen kunnen betrekken. Want als we als raadslid beslissingen moeten nemen, willen we beter door u geïnformeerd kunnen worden.

Ook zijn we aan het bekijken hoe ideeën die bij inwoners leven beter tot wasdom en resultaten kunnen komen. Zulke contacten met inwoners vinden we heel belangrijk. De ervaring leert namelijk dat als je niet oppast, je als raadslid snel in de bureaucratische molen van het gemeentehuis terechtkomt en geen tijd overhoudt om echt volksvertegenwoordiger te zijn. 

In de gemeentepolitiek doe je het niet snel goed, want iedereen heeft zijn eigen kijk op zaken en bij ieder raadsvoorstel zijn voor- en tegenstanders. Dat maakt die lokale politiek en democratie boeiend en soms ook lastig. Wij als D66 gaan in ieder geval proberen om minder in het gemeentehuis te bivakkeren en daar waar het kan met u het gesprek aan te gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens zullen zijn, want…  ook dat is democratie!

Bestuursgroepen

Nevenfuncties

  • Projectmanager Rabobank Nederland
  • Voorzitter Bestsche Heeren
Sluit het menu