Raadgevend referendum op 21 maart

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Best

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Het raadgevend referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • Hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen in Best stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben.
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
  • Op 5 februari 2018 in Best ingeschreven staan.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (volmacht).

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Gemeentewinkel/Publiekszaken-Verkiezingen via 14 0499.

Sluit het menu