Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u aan de gemeente als u voorwerpen plaatst, in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. 

Hierbij gaat het meestal om reclamevoorwerpen zoals een uithangbord boven gemeentegrond, het plaatsen van een terras of het uitstallen van goederen voor de winkel op gemeentegrond. Het zijn dan ook vooral winkels en bedrijven die met de precariobelasting te maken krijgen.

Tarieven

De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel die bij de Verordening precariobelasting hoort.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.
 

Sluit het menu