Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Overige vergunningen

Een aantal vergunningen kunnen ondernemers of organisatoren van evenementen jaarlijks direct aanvragen bij de gemeente. Op deze pagina vindt u de aanvraagformulieren.

Vergunning plaatsen reclameborden

U vraagt een vergunning voor het plaatsen van reclameborden in de gemeente Best aan met het Aanvraagformulier voor het plaatsen van driehoeks-/sandwichborden (PDF, 77.8 kB). U moet dit formulier tenminste 4 weken voor het plaatsen van de reclameborden indienen bij de afdeling Uitvoering, Vergunningen.

De behandeling van uw vergunningaanvraag kost € 114,45 aan leges. Daarnaast betaalt u precario van € 4,05 per bord per dag.  

Vuurwerkverkoopvergunning

Wilt u vuurwerk verkopen voor oud en nieuw? Dan heeft u als bedrijf een vuurwerkverkoopvergunning nodig. U vraagt deze aan met het Aanvraagformulier Verkoop consumentenvuurwerk (PDF, 53.8 kB). U moet dit formulier tenminste 8 weken voor de start van de vuurwerkverkoop indienen bij de afdeling Uitvoering, Vergunningen.

Voor de behandeling van uw vergunningsaanvraag bent u een bedrag van € 114,45 aan leges verschuldigd. Uw bedrijf heeft voor de opslag en het voor verkoop op voorraad hebben van vuurwerk ook een milieuvergunning of melding op grond van het Activiteitenbesluit nodig.

Sluit het menu