Overige vergunningen

Een aantal vergunningen kunnen ondernemers of organisatoren van evenementen jaarlijks direct aanvragen bij de gemeente. Op deze pagina vindt u de aanvraagformulieren.

Vergunning plaatsen reclameborden

U vraagt een vergunning voor het plaatsen van reclameborden in de gemeente Best aan met het Aanvraagformulier voor het plaatsen van driehoeks-/sandwichborden (PDF, 51.8 kB). U moet dit formulier tenminste 4 weken voor het plaatsen van de reclameborden indienen bij de afdeling Uitvoering, Vergunningen.

Voor de behandeling van uw vergunningsaanvraag bent u een bedrag van € 111,65 verschuldigd aan leges. Daarnaast bent u precario verschuldigd van € 3,95 per bord per dag.  

Vuurwerkverkoopvergunning

Wilt u vuurwerk verkopen voor oud en nieuw? Dan heeft u een vuurwerkverkoopvergunning nodig. U vraagt deze aan met het Aanvraagformulier Verkoop consumentenvuurwerk (PDF, 53.8 kB). U moet dit formulier tenminste 8 weken voor de start van de vuurwerkverkoop indienen bij de afdeling Uitvoering, Vergunningen.

Voor de behandeling van uw vergunningsaanvraag bent u een bedrag van € 111,65 aan leges verschuldigd. U heeft daarnaast een milieuvergunning nodig.

Sluit het menu