Opvang Oekraïners Wilhelminaschool: meest gestelde vragen en antwoorden

Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan uw vraag naar oekraine@gembest.nl.

Onderwerpen

Vragen over de opvang in Best

Waarom komt er een tweede locatie?

De beelden van de oorlog in Oekraïne komen dagelijks aan ons voorbij. Het blijft onrustig en onveilig daar. En onschuldige inwoners slaan nog steeds noodgedwongen op de vlucht. Wij waren zeer blij met de flexibiliteit van de omwonenden bij het openen van de eerste locatie. De Oekraïners zijn maart vorig jaar hartelijk ontvangen en het contact met de buurt wordt als zeer prettig ervaren. Daarom hebben wij binnen onze mogelijkheden gekeken naar wat wij nog meer kunnen doen.

Daarnaast wordt het opvangen van vluchtelingen straks, door nieuwe wetgeving, een gemeentelijke taak. Dan hebben wij als gemeente geen keuze meer over de locatie en het land van herkomst van vluchtelingen.

Wat doen andere gemeenten?

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s waarin onder andere gemeenten met elkaar samenwerken. De regering maakte afspraken met de 25 veiligheidsregio’s van Nederland over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet voor de zomer zorgen voor 3.000 opvangplekken. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een evenredige verdeling gemaakt voor onze regio. Met de Wilhelminaschool erbij voldoet Best aan de huidige opgave.

Waar vangt de gemeente Best Oekraïense vluchtelingen op?

Momenteel verblijven er al 60 Oekraïners in De Schakel. Daarnaast maken wij de Wilhelminaschool klaar voor het opvangen van nog eens 60 vluchtelingen uit Oekraïne. We weten nog niet in welke samenstelling de Oekraïense vluchtelingen naar de Wilhelminaschool komen. Dit kunnen bijvoorbeeld gezinnen, ouderen en/of kinderen zijn.

Waarom komen alle vluchteling in één wijk?

Omdat de gemeente geen andere locaties vrij ter beschikking heeft. De voormalige Wilhelminaschool wordt niet verhuurd en stond, m.u.v. antikraak, grotendeels leeg. De opvang van de eerste groep Oekraïners in de Schakel levert geen problemen of overlast op voor de omgeving.

Komen er meer locaties voor opvang?

Vanaf maart 2022 is De Schakel in gebruik voor opvang van Oekraïners. De Wilhelminaschool komt er vanaf half februari 2023 bij. Of er hierna nog meer locaties moeten komen, is nu nog niet bekend. Met deze twee locaties voldoet Best aan de huidige regionale verplichting.

Vragen over de locatie Wilhelminaschool

Hoelang blijven de Oekraïners? En wat gebeurt er daarna met de Wilhelminaschool?

De voormalige Wilhelminaschool wordt voor maximaal 4 jaar ter beschikking gesteld voor de opvang van Oekraïners. Of de 4 jaar ook echt nodig zijn, hangt nauw samen met het verloop van de oorlog. Bij de start van de opvang in De Schakel dachten we nog in maanden. Inmiddels weten we dat het langer gaat duren maar voor hoelang blijft helaas onbekend. De ontwikkelplannen voor deze locatie lopen gewoon door en de omwonenden worden daar ook bij betrokken.

Wat gebeurt er met het achterstallig onderhoud van het buitenterrein?

Het buitenterrein wordt opgefrist voordat de vluchtelingen komen. Het hekwerk wordt verbeterd (veiligheid voor de kinderen) en we snoeien het groen. Ook komt er nieuwe verlichting.

Waar parkeren deze extra “bewoners” hun auto straks?

Er zijn niet veel Oekraïense gezinnen die een auto hebben. Op de locatie de Schakel kwamen er 4 auto’s bij. Bij de voormalige Wilhelminaschool zijn op de Emmalaan nog parkeerplaatsen beschikbaar.

Waar komt de hoofd- en zij ingang?

De hoofdingang komt op de Emmalaan. Bewoners met een kamer aan de andere kant van het pand kunnen aan die zijde naar binnen en buiten.

Vijf jaar geleden zijn er woonwensen opgehaald voor de wijk. Wat is daarmee gebeurd?

De woonwensen van 5 jaar geleden worden nog opgezocht. Maar het is hoe dan ook verstandig deze opnieuw in kaart te brengen met alle omwonenden van de voormalige Wilhelminaschool. In vijf jaar tijd is er veel veranderd. Deze woonwensen worden meegenomen in het ontwikkelplan van de voormalige Wilhelminaschool.

Komt er straks een contactpersoon op de locatie?

Zodra de locatie opent, zijn er voor een periode collega’s van de gemeente aanwezig. Wij zijn in gesprek met welzijnsorganisatie LEV om te kijken of zij een beheerder voor de locatie instellen. Uit onze ervaringen bij De Schakel blijkt dat 24-uurs aanwezigheid niet nodig is. Voor vragen zijn wij dagelijks bereikbaar.

Kan ik helpen op de locatie?

Zodra bekend is welke hulp wij nodig hebben, communiceren wij hierover via onze communicatiemiddelen.

Vragen over de Oekraïense vluchtelingen

Hoe worden de vluchteling welkom geheten?

De Oekraïners in de Schakel werken graag mee aan een warm welkom voor de nieuwe groep vluchtelingen. Omdat waarschijnlijk niet iedereen tegelijk arriveert (dit is afhankelijk van hoeveel mensen in Nederland aankomen) ligt een algemeen welkom niet voor de hand. Zodra hierover meer bekend is, maken wij dit bekend via onze communicatiemiddelen.

Waar gaan de kinderen straks naar school?

Alle kinderen worden net als nu met de kinderen van De Schakel, verdeeld over de Bestse scholen. Voor voortgezet onderwijs gaan de kinderen naar Eindhoven.

Welke activiteiten komen er straks op deze locatie voor de vluchtelingen?

Welzijnsorganisatie LEV zal, net als bij De Schakel, de organisatie van activiteiten voor haar rekening nemen. Denk hierbij aan Nederlandse les, maar ook aan begeleiding naar werk.

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Zodra de eerste Oekraïense vluchtelingen in een opvanglocatie terechtkomen, wordt duidelijk waar zij precies behoefte aan hebben. VluchtelingenWerk Nederland vermeldt op haar website waar u met vraag en aanbod terecht kan. Ook vindt u hier actuele informatie over de opvang van Oekraïners. Heeft u lokale initiatieven? Deel deze dan via PleinBest.nl.

Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Meer informatie hierover leest u op de website van Takecarebnb. De gemeente Best bemiddelt niet tussen particuliere aanbieders van onderdak en vluchtelingen.

Hoe reageren de vluchtelingen als er een militaire oefening is?

Wij weten helaas niet altijd wanneer er een militaire oefening is. Wij melden in ieder geval aan defensie waar wij Oekraïense vluchtelingen opvangen. En informeren de Oekraïners ook over de situatie in Best.

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen bij andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn.

Waar hebben Oekraïners recht op?

Oekraïense vluchtelingen hebben een ‘speciale status’. Zij vallen namelijk onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hiermee hoeven ze niet de klassieke asielprocedure te doorlopen. Ze hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen ze, vanwege de tijdelijkheid, werken in Nederland. Dit hebben alle EU-landen met elkaar afgesproken. Deze status is inmiddels verlengd tot 4 maart 2024.

Overige vragen

Gaat de verbouwing van kindcentrum de Zevensprong nu wel door?

De verbouwing gaat gewoon door en start nog steeds na de zomervakantie van 2023. De schoolkinderen zouden tijdens de werkzaamheden tijdelijk les krijgen in de voormalige Wilhelminaschool. Nu dit niet mogelijk is, komen er tijdelijke schoollokalen bij de Zevenspronglocatie aan de Burgemeester Notermansstraat. Vanaf dat moment gaan alle leerlingen van het kindcentrum naar 1 locatie, zoals dat straks aan de Haktol na de verbouwing ook zal zijn. De ouders zijn hierover geïnformeerd. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst voor de omwonenden van deze Zevenspronglocatie.

Waarom verblijven Oekraïners niet in een veilig deel van hun eigen land?

Dat is geen vraag voor ons. Wij maken die afweging niet voor de vluchtelingen.

Hoeveel geld krijgt de gemeente hiervoor?

Wij krijgen de kosten en het leefgeld vergoed. Wij “verdienen” hier niet aan.