Opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Op deze pagina vindt u alle informatie over de noodopvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders in de gemeente Best.

De Nederlandse samenleving staat op dit moment voor een opgave om een grote groep asielzoekers op te vangen. Aan alle gemeenten in Nederland is gevraagd om daarbij te helpen. In november 2015 heeft de gemeente Best een positieve bijdrage geleverd aan de opvang van asielzoekers. Velen waren betrokken bij de crisisnoodopvang (kortdurende opvang) in sporthal Naestenbest. Ook op dit moment vraagt de opvang van asielzoekers weer inspanningen van gemeenten. 

Noodopvang asielzoekers

De gemeente Best wil door het inrichten van noodopvang een bijdrage leveren aan de actuele vraag naar opvang. Zij geeft hiermee ook gehoor aan de eerdere motie van de raad. Noodopvang is langdurigere opvang dan de eerdere crisisnoodopvang. Of, waar en wanneer noodopvang concreet wordt is afhankelijk van diverse factoren en een beslissing van het COA. Al deze inhoudelijke vragen kunnen nu nog niet beantwoord worden. Zodra er meer inhoudelijke informatie beschikbaar is, informeren we inwoners, betrokkenen en onze partners via diverse media.

Klik hier voor meer informatie over de noodopvang van asielzoekers

Huisvesting statushouders

Daarnaast vraagt ook de huisvesting van statushouders (mensen die al in bezit zijn van een Nederlandse verblijfsvergunning) om permanente inspanningen van alle gemeenten.
Rondom het huisvesten van statushouders hebben de regiogemeenten de handen ineen geslagen. Ook de gemeente Best speelt hierin een rol. Afspraken zijn eerder vastgelegd in een Actieplan van de Taskforce huisvesting statushouders (PDF, 529.9 kB). Dit plan moet zorgen voor goede huisvesting en begeleiding. Tegelijkertijd moet dit plan zorgen voor het beschikbaar blijven van huurwoningen voor reguliere woningzoekenden.

Klik hier voor meer informatie over de huisvesting van statushouders

Wat is het verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder/vergunninghouder?

Een vluchteling is iemand die op de vlucht is geslagen (vaak voor oorlog en geweld) en die bescherming zoekt in een ander land. Bij binnenkomst vraagt een vluchteling asiel aan. In afwachting van positieve een beslissing van de IND spreken we over asielzoekers. Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus en worden dan ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd.

Welke soorten opvang zijn er?

  • Reguliere opvang (AZC). Reguliere opvanglocaties hebben een opvangcapaciteit van 300-1500+ asielzoekers en worden door het COA geëxploiteerd voor een termijn van minimaal 2 jaar. Het asielzoekerscentrum in Eindhoven is hier een voorbeeld van.
  • Noodopvang. Met deze tijdelijke locaties biedt het COA een soberder, maar adequate opvang aan. Het gaat om hallen en aangepaste kantoren die voor de duur van 6 tot 12 maanden opvang kunnen bieden aan +/- 300+ asielzoekers.
  • Crisisnoodopvang vindt plaats in accommodaties, zoals sporthallen, die ook worden gebruikt voor de opvang van inwoners bij incidenten, rampen of crises. Crisisnoodopvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna asielzoekers kunnen doorstromen naar de andere vormen van opvang.
  • Huisvesting van statushouders. Het Rijk is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. De huisvesting van vergunninghouders is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Na een tijdelijk verblijf bij het COA verhuist men naar woonruimte in een gemeente.

Vragen?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog meer vragen heeft over de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders in Best. Of over wat u kunt doen om te helpen. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over het landelijke beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Ook op de website van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is informatie te vinden. Daarnaast actualiseren we bij nieuwe informatie deze pagina.

Sluit het menu