Noodopvang asielzoekers

Op deze pagina vindt u alle informatie over de noodopvang asielzoekers.

Waarom gaat de gemeente Best noodopvang aanbieden?

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, is in de laatste maanden sterk toegenomen. Ook zijn er veel asielzoekers die eerder gehuisvest waren op vakantieparken en campings. Door de start van het vakantieseizoen vervallen deze opvanglocaties. Door de gestegen instroom en het vervallen van tijdelijke opvanglocaties is er nog steeds opvangcapaciteit nodig.

Wanneer is besloten om de asielzoekers hier op te vangen/waarom horen wij het nu pas?

De raad heeft op 21 september 2015 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om naar vermogen tijdelijk extra opvang van asielzoekers en statushouders te verzorgen in Best. We willen graag een bijdrage leveren zoals we dat ook in november gedaan hebben met crisisnoodopvang.

Maar we hebben toch al opvang geboden?

In november 2015 heeft de gemeente Best crisisnoodopvang geboden in sporthal Naestenbest. Deze opvang is goed verlopen. Dit blijkt ook uit de resultaten van de enquête (PDF, 66.0 kB) die onder inwoners is gehouden. Ook de vrijwilligers die betrokken waren bij de opvang waren positief over de sociale samenwerking. Ook nu willen we als sociale gemeente ons steentje blijven bijdragen. Nu in de vorm van noodopvang, dat is echter een andere vorm van opvang.

Hoe worden we verder geïnformeerd?

Pas als het COA een locatie geschikt vindt, wordt de noodopvang concreet. Tot die tijd is er geen noodopvang. Zodra de locatie bekend is vindt u actuele informatie op onze website en via onze social mediakanalen, Facebook en Twitter. Vragen kunnen ook gesteld worden via het reguliere telefoonnummer van het Klant Contact Centrum van gemeente Best via telefoonnummer 14 0499 of per e-mail via info@gemeentebest.nl.

Wie betaalt de vergoeding voor het levensonderhoud aan de asielzoekers?

Het Rijk zorgt voor deze vergoeding, dit gaat niet ten laste van gemeentelijke budgetten.

Wat is het verschil tussen noodopvang en crisisnoodopvang?

Noodopvang is opvang voor zes maanden tot een jaar. Crisisnoodopvang gaat vaak om 72 uur’s opvang.

Hoe komt het dat wij niet per brief geïnformeerd zijn?

Op dit moment is dat nog te vroeg. Pas als het COA een locatie geschikt vindt, beginnen de voorbereidingen. Op dat moment informeert de gemeente de inwoners op diverse manieren.

Sluit het menu