Informatiebijeenkomst

Dit bericht is gepubliceerd in Best Informatief op 3 november 2015.

De gemeente Best heeft eerder de sporthal Naestenbest als mogelijke tijdelijke opvanglocatie aangeboden aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het COA heeft nog niet aangegeven gebruik van deze mogelijkheid voor 72-uurs opvang te willen maken.

Ervaringen in andere gemeenten laten echter zien, dat het moment tussen concrete vraag en start van de 72-uurs opvang soms erg kort kan zijn.

Bijpraten

Toch hebben omwonenden vaak al vragen. De gemeente praat daarom de inwoners, bedrijven en organisaties uit de omgeving van sporthal Naestenbest bij tijdens een informatiebijeenkomst. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 4 november in Prinsenhof vanaf 19.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur).

Woont u niet in de buurt en heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel wat meer weten of weten wat 72-uurs opvang betekent? Dan kunt u ook aanwezig zijn.

  • Wij verzoeken u zich dan uiterlijk woensdag 4 november voor 15.00 uur aan te melden via info@gemeentebest.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 4 november’, uw naam en straat en het aantal personen waarmee u komt.
  • U kunt zich ook uiterlijk woensdag 4 november tot 15.00 uur aanmelden via het KCC, telefoonnummer 14 0499 onder dezelfde vermelding.
Sluit het menu