Best in 2040: denkt u met ons mee?

Vrijdag 12 juni 2020

Op dinsdag 30 juni organiseren we een online bijeenkomst. Het is het tweede Atelier2040 om te komen tot de omgevingsvisie voor Best. Het atelier vindt, vanwege de coronacrisis, geheel digitaal plaats. We starten om 19.30 uur en sluiten af om 21.00 uur.

Vervolg ophalen droombeelden

De afgelopen maanden haalden we samen met bewoners, ondernemers, instellingen en  verenigingen gedroomd over hoe Best er in 2040 uit zou kunnen zien. We spraken over wonen, werken, duurzaamheid, bereikbaarheid, groen en inclusieve gemeente. Ook het gemeentebestuur droomde hierover.

Denkatelier

We zijn in de volgende fase aangekomen om te komen tot een omgevingsvisie: de denkfase. In het ‘Denkatelier’ op 30 juni leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen deelnemers uit om keuzes te maken. We gaan met elkaar kijken wat we moeten doen (en laten) om in 2040 de gemeente te zijn die we willen zijn. De uitkomsten vertalen we in kernopgaven voor Best op weg naar 2040.

Aanmelden vóór 26 juni

Het aantal plaatsen voor het Atelier2040 is beperkt. Dit heeft de maken met de digitale mogelijkheden. Meld u daarom snel aan. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

Over de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze nieuwe wet. De invoering van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. In Best werken we echter gewoon door aan dit omvangrijke proces. Dit doen we samen met u: samen maken we ruimte! 

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS