Kaderbrief goedgekeurd

Dinsdag 26 mei 2020

Het college heeft de Kaderbrief 2021 goedgekeurd. De kaderbrief is deze keer met name gericht op investeringen die wettelijk verplicht zijn en onontkoombaar zijn volgens het college. Het college is dus terughoudend met voorstellen voor nieuw beleid. Dit is het gevolg van de situatie waarin we door de coronacrisis met elkaar verkeren. Er zijn nog financiële onzekerheden.

Focus op duurzaamheid

Aan duurzaamheid wordt landelijk en lokaal hoge prioriteit gegeven. In 2021 reserveert de gemeente geld om nader onderzoek te doen en een programma van aanpak te schrijven.

Extra geld voor handhaving

Het college stelt voor dat de gemeenteraad op het gebied van veiligheid prioriteiten stelt waar het college de komende tijd mee aan de slag gaat. Er is extra ambtelijke capaciteit nodig om deze taken uit te voeren.

Proces

Jaarlijks stelt de gemeente diverse financiële stukken vast, waaronder in het voorjaar de kaderbrief. Hierin geeft zij de kaders mee voor de komende vier jaar. Na goedkeuring door het college, behandelt de raad de kaderbrief ter vaststelling. Dat is maandag 29 juni. In de raadsavond van 8 juni vindt de eerste bespreking plaats.

Meer leest u op www.gemeentebest.nl

Wilt u ook de andere speerpunten lezen? Dit kan gemakkelijk via de raadswebsite

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS