Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Kaderbrief goedgekeurd

Dinsdag 28 mei 2019

Het college heeft de Kaderbrief 2020 – 2023 goedgekeurd. De kaderbrief is deze keer met name gericht op uitvoering van bestaand beleid. Hiermee sluit het college aan bij het raadsbrede Beleidsakkoord van deze raadsperiode. De kaderbrief is meerjarig sluitend voor de periode van de komende vier jaar.

Aandacht voor Wilhelminadorp en Kantonnier

De gemeente gaat een gebiedsvisie opstellen voor beide wijken. Hierbij is aandacht voor allerlei zaken zoals veiligheid, groen, verkeer en het realiseren van een prettige leefomgeving. In 2020 maakt de gemeente geld vrij om ook daadwerkelijk acties te kunnen uitvoeren.

Geen extra geld voor het sociaal domein

Voor het sociaal domein wordt geen extra geld aangevraagd. De transformatie wordt voortgezet waarbij  aandacht blijft voor de preventiemaatregelen bij met name het onderdeel jeugd. Ook zet de gemeente in op het armoedebeleid in Best. Het vroegtijdig signaleren van armoede is hierbij van groot belang.

Proces

Jaarlijks stelt de gemeente diverse financiële stukken vast, waaronder in het voorjaar de kaderbrief. Hierin geeft zij de kaders mee voor de komende vier jaar. Na goedkeuring door het college, behandeld de raad de kaderbrief ter vaststelling. Dat is maandag 1 juli.

Nieuwsarchief in RSS

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu