Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Positief resultaat 2018

Maandag 27 mei 2019

Het college van B en W heeft onlangs de jaarstukken 2018 aangeboden aan de raad. Het resultaat over 2018 was € 0,2 miljoen positief.

Geen tekorten in het sociaal domein

Door de inzet van diverse (preventieve) maatregelen is met een juiste inzet van middelen adequate zorg geleverd. Mede hierdoor zijn de budgetten voor het sociaal domein niet overschreden.

Extra kosten afvalinzameling

Met name door de extra uitgaven voor de verwerking van vervuild afval zijn er extra kosten gemaakt. Het college stelt de raad voor om deze kosten te dekken uit de egalisatiereserve afval.

De jaarstukken 2018 bekijken?

U kunt de financiële stukken van de gemeente inzien. Wilt u weten hoe het huishoudboekje er van de gemeente uitziet of wat is gerealiseerd? Bekijk dan de financiële stukken van 2018.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 1 juli definitief vast.

Nieuwsarchief in RSS

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu