Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Hoorzitting OCBB

Dinsdag 9 april 2019

Op maandag 15 april om 18.30 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften.

Agenda

Het volgende bezwaarschrift wordt die avond behandeld:

18.30 uur:
Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 21 januari 2019, waarbij besloten werd tot het gedeeltelijk afwijzen van het handhavingsverzoek op het perceel aan de Broekdijk 2A te Best.

19.15 uur:
Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 24 januari 2019, waarbij besloten werd tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 wooneenheden en een multifunctionele ruimte op adres Zevensprong ongenummerd te Best.

Meer informatie

De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in spreekkamer 2.44 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0499) 360216.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu