Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Verbreding A58: inloopbijeenkomst over geluid

Dinsdag 26 maart 2019

Het wegontwerp voor de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en de benodigde geluidsmaatregelen voor dit traject zijn bekend. Rijkswaterstaat organiseert een inloopbijeenkomst op dinsdag 16 april tussen 18.00 en 21.00 uur. Deze bijeenkomst is bij ’t Zand, Bestseweg 52 in Oirschot. U bent van harte welkom.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u aan de hand van (digitale) tekeningen het wegontwerp bekijken en het ruimtebeslag in de omgeving zien. Ook de te verwachten geluidsmaatregelen zijn hierin verwerkt. Deskundigen van Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos staan voor u klaar om vragen te beantwoorden. Om 18.15 uur, 19.15 uur en 20.15 uur vindt een korte presentatie plaats over wet- en regelgeving op het gebied van geluid en geluidsberekeningen.

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u schikt tussen 18.00 en 21.00 uur. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Vervolgproces

Naar verwachting stelt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de zomervakantie het ontwerptracébesluit vast voor de verbreding van de A58 op het traject Eindhoven-Tilburg. Dit is inclusief de bijbehorende achtergrondrapporten. Op dat moment organiseert Rijkswaterstaat opnieuw informatiebijeenkomsten om toelichting te geven op de plannen. U kunt een formele reactie (zienswijze) indienen op de documenten die ter inzage worden gelegd. Meer informatie hierover volgt onder andere via www.InnovA58.nl, een advertentie in de lokale bladen en de Staatscourant.

Meer informatie

De actuele stand van zaken van het project staat op de website www.InnovA58.nl. Heeft u nog vragen of suggesties? Neem dan contact op via: InnovA58@rws.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu