Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

U beoordeelt ons met gemiddeld een 6,8

Dinsdag 29 januari 2019

In het najaar van 2018 hebben 3.000 willekeurige huishoudens in Best een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. Via dit onderzoek meten wij uw tevredenheid. In totaal hebben 630 inwoners de vragenlijst ingevuld. Ons gemiddelde ‘rapportcijfer’ is een 6,8.

Onderwerpen onderzoek

De vragen gingen over de volgende hoofdonderwerpen:

  • woon- en leefklimaat
  • relatie inwoner-gemeente
  • gemeentelijke dienstverlening
  • zorg en welzijn

Beoordeling per thema

In de tabel ziet u de cijfers die de deelnemers aan ons gaven in blauw. Daarnaast in rood het gemiddelde cijfer van gemeenten vergelijkbaar met Best. Vergelijkbare gemeenten zijn gemeenten met 25.000-50.000 inwoners. Bekijk het volledige rapport Waar staat je gemeente 2018 (PDF, 1.3 MB).

Beoordeling per thema
 

College van BenW niet ontevreden

Wethouder Stan van der Heijden: “Allereerst wil ik alle deelnemers bedanken van het invullen van deze omvangrijke vragenlijst. Als college zijn we niet ontevreden. Net als 2 jaar geleden scoren we op alle onderdelen net iets beter dan andere gemeenten van dezelfde grootte. Ik ben blij met uw beoordeling van onze relatie. 2 jaar geleden scoorden we net voldoende in de relatie die we met u hebben: 6,1. We gaven toen aan dat we hieraan wilden werken. We zijn dan ook blij dat deze inspanningen vruchten afwerpen en u de relatie nu beoordeelt met een 6,4. Maar geen reden om nu tevreden achterover te leunen. We hebben ook uw suggesties en opmerkingen zorgvuldig doorgenomen. Er is genoeg werk aan de winkel. Afval was al een dossier dat onze volle aandacht had. En de veelheid aan opmerkingen hierover onderstreept dit nog eens. Wij gebruiken deze resultaten hierbij zeker als input.”

Inzet resultaten

Uw inspanningen zijn niet voor niets geweest. We gaan nu aan de slag met de nadere analyse en uitwerking van de resultaten. Later dit jaar komen we bij u terug met een aantal acties die we naar aanleiding van uw input gaan oppakken.

Meer inzicht in de resultaten

Wilt u meer resultaten bekijken? Bekijk het volledige rapport Waar staat je gemeente van de gemeente Best (PDF, 1.3 MB). Een groot deel van de resultaten vindt u ook terug op: www.waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u de resultaten van de gemeente Best vergelijken met andere gemeenten, op provincieniveau en of ten opzichte van het gemiddelde van Nederland.

Lukt het niet om het rapport digitaal in te zien? Bij de receptie van het gemeentehuis ligt een inkijkexemplaar voor u klaar.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu