Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied ter inzage

Maandag 28 januari 2019

Voor het buitengebied van Best is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied is vastgelegd in de ‘Structuurvisie buitengebied Vitaal vooruitzicht. Samen doen!’. Dit document is in 2016 vastgesteld. De vervolgstap op deze visie is het integraal herzien van het bestemmingsplan. De Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied (2017) vormt hiervoor de basis. Als eerste is nu een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt.

Actualisatie

Het huidige bestemmingsplan is uit 2006 en deels uit 2002. Sindsdien is de bestaande situatie van inwoners en bedrijven sterk veranderd. Dat geldt ook voor de wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie.
Daarnaast verandert het buitengebied ook door de verwachte afname van het aantal veehouderijen (transitie van het buitengebied). Dit zijn belangrijke redenen om een nieuw bestemmingsplan buitengebied te ontwikkelen en de bestemmingsregels te actualiseren.

Andere documenten

Aan het nieuwe bestemmingsplan zijn ook andere documenten gekoppeld. Namelijk:

  • Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor milieu-effectrapportage (MER)
  • Visiedocument Duurzame energieopwekking Buitengebied Best
  • Landschapsinvesteringsregeling gemeente Best (LIR)
  • Beleid vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Best
  • Quickscan cultuurhistorische waarden Buitengebied Best.

Inzage en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan en de andere documenten liggen ter inzage vanaf woensdag 6 februari tot en met dinsdag 19 maart in het gemeentehuis. Vanaf die datum start de inspraakprocedure. Alle informatie over het voorontwerp bestemmingsplan, de andere documenten en de procedure kunt u vanaf 6 februari lezen op www.gemeentebest.nl/bestemmingsplan-buitengebied.

Inloopbijeenkomsten

We organiseren 2 inloopbijeenkomsten. U kunt dan het voorontwerp bestemmingsplan en de andere documenten inzien. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. We nodigen u van harte uit om hiervan gebruik te maken.

De inloopbijeenkomsten zijn op:

  • Maandag 11 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis Aarle (D’n Herd), Kapelweg 26A.
  • Woensdag 13 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis O.V.S., Steenovenseweg 1A.

Heeft u na de bijeenkomsten nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar: buitengebied@gembest.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu