Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuwe lijst beschermde bomen vastgesteld

Dinsdag 4 december 2018

Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe Lijst beschermde bomen vastgesteld. Vanaf nu gelden, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde regels voor het kappen van bomen. Dit is de grootste verandering ten opzichte van de oude lijst

Wijziging vergunningplicht

In de bebouwde kom mocht u (op basis van de Apv) op eigen perceel zonder vergunning bomen kappen. Voor particuliere grondeigenaren buiten de bebouwde kom golden andere regels. Zij hadden wel een vergunningplicht voor het kappen van bomen. Door het besluit van het college komt dit verschil te vervallen. Voortaan geldt voor grondeigenaren van zowel binnen als buiten de bebouwde kom dat bomen zonder kapvergunning gekapt mogen worden.

Lijst beschermde bomen

Uitzondering op bovenstaande regel zijn de bomen die op de nieuwe Lijst beschermde bomen staan. Voor het kappen van deze bomen is wel een kapvergunning nodig. Op de Lijst beschermde bomen staan bomen die bijzonder zijn in een straat of een buurt. De boomeigenaren hebben deze bijzondere bomen al jaren met zorg onderhouden. Deze bomen verdienen extra aandacht. We streven naar een duurzaam behoud van waardevolle bomen in onze omgeving. De lijst beschermde bomen vindt u opĀ www.gemeentebest.nl/boom-kappen.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu