Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuwe Apv 2018 per 1 november: lees de belangrijkste wijzigingen

Dinsdag 6 november 2018

Op maandag 8 oktober heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene plaatselijke verordening 2018 (Apv) vastgesteld. De nieuwe Apv is sinds op 1 november in werking. In deze verordening staan regels over het gebruik van de openbare ruime, openbare orde & veiligheid en het beperken van overlast. In de nieuwe Apv is een aantal onderwerpen niet meer terug te vinden en zijn een aantal nieuwe instrumenten opgenomen. De nieuwe instrumenten kan de burgemeester gebruiken bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid en het bestrijden van criminele invloeden bij ondernemingen. Ook is in de vastgestelde Apv een nieuwe basis gelegd voor het organiseren van evenementen.

Belangrijkste wijzigingen

De komende weken leest u meer over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Apv.

Deze keer belichten we het volgende onderwerp: geen collecte- of inzamelvergunning meer nodig.

  • Voor het collecteren of bijvoorbeeld het inzamelen van kleding was een vergunning van de gemeente nodig. De grote goede doel organisaties stemmen echter al vele jaren zelf hun collecteperioden op elkaar af. Dit regelt het centraal Bureau Fondsenwerving. Op hun site https://www.cbf.nl/collecterooster/ publiceren zij het landelijke collecterooster. Regionale of lokale initiatieven kunnen in de rustperiodes tussen deze landelijke collectes in plaatsvinden. Hiervoor is niet langer een vergunning van de gemeente nodig.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Wilt u in de gemeente Best collecteren of inzamelen dan moet uw organisatie zelf een CBF keur of een verklaring van steunwaardigheid aanvragen bij het CBF. Komt er iemand collecteren bij u aan de deur of op straat, vraag de collectant dan altijd naar een legitimatiebewijs van de betreffende Stichting of organisatie. Kent u de organisatie niet, vraag dan of de collectant kan aantonen of de organisatie een CBF keur of een verklaring van steunwaardigheid van het CBF heeft.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu