Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Dunning in de bossen rondom het Langven

Dinsdag 9 oktober 2018

Half oktober starten we met de dunning in de bossen rondom het Langven. Dit noemen we ook wel de houtoogst. Het doel van deze maatregel is om de biodiversiteit te verhogen en het bosbeeld voor u als recreant aantrekkelijker te maken.

Wat is dunning?

De mooiste en meest vitale bomen worden uitgezocht. Daarna bekijken we welke boom het beste weg kan om de mooie vitale boom meer ruimte te geven. De te verwijderen bomen kunt u herkennen aan een oranje stip. De bomen die blijven staan, krijgen op deze manier meer ruimte, groeien beter en worden dikker, stabieler en vitaler. Bij voorkeur verwijderen we bomen die hier niet in het gebied thuis horen. Een mooi inheems exemplaar krijgt juist de ruimte om zich te ontwikkelen. Daarnaast maken we in verschillende bosvakken open plekken. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos.

Ontwikkeling van het bos

De huidige bosopstand bestaat vooral uit één laag met bomen. Door te dunnen maken we plaats voor kruiden, struiken, jonge bomen en oude bomen. Deze aanpak zorgt ervoor dat het bos langzaam maar zeker verandert in een gevarieerd bos dat bestaat uit een verscheidenheid van soorten, leeftijden, omvang en hoogtes. Er ontstaat afwisseling in hoog en laag, dichte en open gebieden. Het leefgebied is daardoor aantrekkelijker voor diverse planten en dieren. Daarnaast versterkt de belevingswaarde van de natuur. Dat maakt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden voeren we uit met een oogstmachine. De oogstmachine velt de bomen, ontdoet het van zijtakken en zaagt de stam in stukken. Een andere machine verzamelt de stukken stamhout en stapelt ze naast de grote paden op. Daarvandaan worden de stammen getransporteerd naar de houtverwerkende  industrie.

Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen werken we volgens de 'Gedragscode zorgvuldig bosbeheer'. Deze gedragscode schrijft voor dat we flora en fauna beschermen tijdens de werkzaamheden, zoals roofvogelnesten, spechten(nest)bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten.

Planning

De werkzaamheden starten in oktober en in december ronden we deze af. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer 14 0499.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu