Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Regeling voor vrijkomende agrarische bedrijfslocaties

Maandag 17 september 2018

Er zijn nu 2 voucherregelingen van de Provincie Noord-Brabant waarop eigenaren van agrarische bedrijfslocaties een beroep kunnen doen:

  1. De bestaande regeling voor al leegstaande stallen en schuren: de vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties.
  2. Een nieuwe regeling voor nog leegkomende stallen en schuren: de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, een zogenoemde stoppersregeling. Hieronder een toelichting op deze regeling.

De nieuwe voucherregeling: stoppersregeling

Met deze nieuwe regeling kunnen ook de eigenaren van aankomende lege stallen een beroep doen op deskundigen en specialisten van VABIMPULS. Deze bieden ondersteuning en begeleiding in het nemen van een besluit: slopen of herbestemmen van een (voormalig) agrarisch gebouw op een wijze die de omgevingskwaliteit van het gebied versterkt.

Gratis en vrijblijvend advies van deskundigen

Veehouders die hun bedrijf willen beëindigen en daardoor te maken krijgen met lege stallen en schuren, komen in aanmerking voor het aanvragen van deze voucher. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 4.000 (exclusief btw voor ondernemers). Deze kan de eigenaar inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen om te kunnen beslissen over bedrijfsbeëindiging en een duurzame herbestemming van de locatie of sloop. U kunt de regeling aanvragen tot 7 januari 2019 17.00 uur, of totdat het subsidieplafond van € 250.000,- is bereikt. U kunt de aanvraag doen via de website www.vabimpuls.nl.

Hoe werkt VABIMPULS?

Bij VABIMPULS zijn deskundigen en specialisten aangesloten, die geheel onafhankelijk en neutraal, zonder last of ruggespraak, met de eigenaar in gesprek gaan. Op www.vabimpuls.nl vindt u een overzicht van de deskundigen en specialisten. Na een positief besluit over een aanvraag neemt de projectleider van VABIMPULS, Peer Verkuijlen, contact op met de eigenaren. Hij brengt hen in contact met een deskundige. Deze deskundige blijft het hele traject betrokken. Bij verschillende stappen kan naast de deskundige een andere specialist ingeschakeld worden.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu