Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

De gemeente vraagt om uw mening!

Dinsdag 11 september 2018

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk te weten wat u van onze gemeente vindt. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving, de voorzieningen of de gemeentelijke dienstverlening? Vindt u dat de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners? Bij zo’n 3.000 inwoners valt deze week een uitnodiging voor deelname aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in de brievenbus.

Selectie deelnemers

We hebben een willekeurige selectie gemaakt uit alle woonadressen in Best. Het is mogelijk dat u in het verleden ook een uitnodiging heeft ontvangen. We herhalen het onderzoek namelijk elke twee jaar. Als u weer geselecteerd bent, dan is dat  puur toeval.

Verschil met inwonerspanel

In juni stuurde de burgemeester alle inwoners vanaf 18 jaar een uitnodiging om lid te worden van het inwonerspanel. Via dit panel vragen wij ook uw mening over uiteenlopende onderwerpen. Het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ laten we niet via dit panel lopen. Voor dit onderzoek sluiten we aan bij de landelijke voorschriften. Hierdoor kunnen we ook goed vergelijken met andere gemeenten.

Anoniem en vertrouwelijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, het PON. Inwoners die de uitnodiging ontvangen, kunnen via een online vragenlijst hun mening geven.

Resultaten

Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 5 oktober 2018. Uiterlijk begin 2019 worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt via www.waarstaatjegemeente.nl. Uiteraard houden wij u ook op de hoogte van de resultaten en de actiepunten die de gemeente hieruit haalt.

Meer informatie

Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar vult u de vragen liever schriftelijk in? Neem dan contact op via e-mail: info@gemeentebest.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 0499. Heeft u vragen over het onderzoek? Vraag dan naar Veronica Premchand of vermeld deze naam in uw mail.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu