Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Programma Geluid 2018-2023

Maandag 23 juli 2018

Het college heeft het ‘Programma Geluid 2018-2023’ vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Best en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan, te verbeteren. Het programma en de onderliggende geluidsbelastingkaarten met toelichting staan op de pagina beleid op onze website bij Groen en milieubeheer.

Inzage

Het ontwerp programma lag ter inzage vanaf 16 mei 2018 gedurende een periode van zes weken in het gemeentehuis. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp programma.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het programma? Neem dan contact op met mevrouw van Beek. Zij is telefonisch bereikbaar op 14 0499 of stuur een e-mail naar e.van.beek@gembest.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu